Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Teamleider Reinigingsdienst Afvalinzameling € - Overijssel, Gelderland Lees meer

Startdatum: 11-7-2022 
Einddatum: 1-1-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 1-7-2022 om 09:00 uur

SPOED: Voor een mantelklant zij wij op zoek naar een Teamleider Reinigingsdienst Afvalinzameling. Bij voorkeur al beginnen op maandag 4-7-2022. 

De coördinator Reiniging is werkzaam bij de afdeling Openbare Werken. Deze bestaat uit de teams Uitvoering en Reiniging.

 • Het team Uitvoering verzorgt het beheer en het onderhoud van de buitenruimte.
 • Het team Reiniging valt onder de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers (RDL) en verzorgt voor de gemeenten Montferland en Zevenaar de afvalinzameling en het grofvuil. Dit team werkt ook voor de drie aanbiedstations (Zevenaar, Lobith en ’s Heerenberg).

De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en vakinhoudelijke begeleiding van de medewerkers. De coördinator werkt nauw samen met de planner.

 • Je signaleert en benoemt knelpunten op vakinhoudelijk, organisatorisch en personeelsgebied en lost deze op.
 • Je stuurt de medewerkers van het team operationeel aan op werkinhoud, resultaat, houding en gedrag.
 • Je organiseert en voert de werkoverleggen.
 • Je voert individuele gesprekken met de medewerkers binnen jouw team.
Allround Inkomensconsulent € - North-Holland, South-Holland Welfare, Care & Medical Lees meer

Startdatum: 11-07-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 04-07-2022 om 12:00 uur

Als persoon kan jij het verschil maken! Voel jij je thuis in het vak van Inkomensconsulent? Wil jij de beste oplossing voor jouw klanten en samen werken aan hun participatie in onze samenleving én hun financiële zelfredzaamheid? Heb je lef en blijf je goed overeind in stressbestendige situaties? Gaat bij jou de bedoeling van de wet voor op de letter van de wet. Kun jij dealen met tegengestelde belangen en begrijp jij wanneer een situatie een maatwerkoplossing vereist? Als dit herkenbaar voor je is, dan ben jij wellicht de tijdelijk inkomensconsulent die wij zoeken.

Hoofdtaken:

Je gaat werken vanuit team Inkomen op het Serviceplein. Jouw dagelijks werk bevat o.a. de volgende taken:

 • Je voert gesprekken met klanten, in het kader van voorlichting, advisering, rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • Je verzorgt de intakegesprekken met klanten die een aanvraag levensonderhoud en/of bijzondere bijstand willen indienen;
 • Je handelt zelfstandig aanvragen levensonderhoud (bijstand) en/of bijzondere bijstand af;
 • Je stelt de beschikkingen op;
 • Je informeert klanten over de rechten en plichten;
 • Je beheert een eigen klantenbestand;
 • Je voert de regie op het participatietraject dat jouw klanten doorlopen;
 • Je verricht beëindigingsonderzoeken.

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk thuis plaats, maar jij bent hierin flexibel én bereid om onder andere voor intakegesprekken op kantoor te werken. Je beschikt zelf over een goed werkende laptop en mobiele telefoon. Vakanties zijn altijd in overleg en zullen altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent een vlotte leerling en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (SuiteWIZ, Suwinet en DIS).

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Medewerker Uitvoeringsbeleid € - Brabant, Limburg, Zeeland Information Technology Lees meer

Startdatum: 18-07-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 tot 36
Sluitingsdatum: 05-07-2022 om 15:00 uur

Opdracht omschrijving
Wij zijn voor de Gemeente Tilburg opzoek naar een Medewerker Uitvoeringsbeleid. Heb jij ervaring met het vertalen van beleid naar uitvoering? Dan zoeken wij jou! Als Medewerker Uitvoeringsbeleid kom je te werken op de afdeling Werk & Inkomen. Functionaris werkt tbv het MT en afdelingshoofd. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Vertaling van Beleid naar uitvoering
 • Sociale Zekerheid (Participatiewet) en aanverwante wet- en regelgeving
 • Opstellen van collegenota’s en raadsnota’s
 • Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden
 • Project en procesmatig kunnen werken
 • Excel
 • Affiniteit met geautomatiseerde systemen en het vermogen nieuwe elementen snel eigen te maken

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Vernieuwingskracht
 • Probleemanalyse
 • Aanpassingsvermogen
 • Voortgangscontrole
 • Organisatie- en bestuur sensitiviteit
 • Netwerken
 • Klantgerichtheid
lead architect Cloud en Infrastructuur € - Brabant, Limburg, Zeeland Information Technology Lees meer

Startdatum: 13-07-2022
Einddatum:30-09-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 06-07-2022 om 09:00 uur

Opdrachtomschrijving
Brede ervaring met de beweging naar de cloud en in staat om de hele afdeling hierin vanuit een sturende rol te begeleiden. Het geven van presentaties over de Cloud maakt onderdeel uit van de opdracht. Aantoonbare ervaring van dit soort werkzaamheden binnen een politiek werkveld is een vereiste en vraagt ook voldoende flexibilieteit van de betreffende persoon

Adviseur Encryptie Product € - North-Holland, South-Holland Lees meer

Startdatum: 01-08-2022
Einddatum: 31-10-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 0-40
Sluitingsdatum: 14-07-2022 om 15:00 uur

Opdrachtomschrijving
Product evaluatie Boxcryptor
Schoolbesturen maken veel gebruik van clouddiensten zoals Google Workspace en Microsoft 365. In sommige gevallen (bijzondere persoonsgegevens) moeten gegevens die opgeslagen worden in de cloud extra beveiligd worden middels een vorm van encryptie waarbij de encryptie sleutel in eigen beheer is.

Een van de maatregelen om een hoog risico te mitigeren voortkomend uit de Microsoft Teams DPIA is het gebruik van double key encryption (DKE) voor gevoelige persoonsgegevens. Bij SIVON zijn we op zoek naar een product dat DKE voor scholen op een acceptabele manier beschikbaar maakt. Uit een  korte assesment blijkt dat de “native” Microsoft oplossing complex in gebruik en implementatie is, met het risico verlies van data. 

SIVON zoekt een expert om samen de inzet van double key encryption in het onderwijs te onderzoeken. We willen als resultaat en praktisch advies over de implementatie en gebruik van een double key encryption product. Het product waar we graag advies over krijgen is Boxcryptor, maar we houden ons aanbevolen voor andere alternatieven. Samen met de expert willen we de volgende vragen onderzoeken:

 • Wat zijn de implementatie kosten (installatie uren, training/opleiding en licenties)
 • Wat is de benodigde technische kennis om het product te implementeren?
 • Zijn er aanvullende diensten nodig (welke?), of werkt het out of the box?
 • Wat is het risico op data verlies (encryptie sleutel kwijt)?
 • Hoe werkt het product samen met teams, onedrive, google drive?
 • Sluit het gebruiksgemak aan bij de digitale geletterheid van onderwijs personeel?
 • Stel een lijst van voor en nadelen op van deze oplossing?
 • Welke functies van de cloud Google en Microsoft zijn niet meer beschikbaar met DKE?
 • Maak aan de hand van een test implementatie een beschrijving (screenshot) van de te doorlopen ingebruikname stappen.
 • Maak een gebruikershandleiding geircht op school gebruik

Organisatie
SIVON heeft als missie: Samen de mogelijkheden van ict optimaal benutten voor  maatwerk, professionaliteit en kwaliteit in het onderwijs. Onderwijs is afhankelijk van goede werkende ictvoorzieningen. Ook omdat leren niet alleen in school plaatsvindt: leerlingen moeten overal kunnen leren, leraren overal kunnen werken. Het is lastig en tijdrovend om dit goed te regelen. Daarom werken besturen samen. Dat doen we door activiteiten op het gebied van leermiddelen, IBP en connectiviteit. Door kennis te delen, samen te werken en gezamenlijk in te kopen. SIVON biedt een basispakket en aanvullende diensten. De aanvullende diensten zijn onder andere Veilig Internet, FG-as-a-service en Wifi-as-a-service. Het basispakket bestaat uit het uitwisselen van kennis en expertise tussen leden, workshops door experts en kennisproducten. 

Per 14 februari 2022 kent SIVON 400 leden. Onze leden vertegenwoordigen nu ruim 57% van totale aantal leerlingen van Nederland. SIVON heeft een stevige ambitie geformuleerd voor de komende jaren voor waar het contract- en leveranciersmanagement. SIVON behartigt namens haar leden de belangen richting leveranciers, waaronder het uitvoeren van privacy impact analuses. Om dit proces te begeleiden is SIVON voornemens om een procesbegeleider aan te nemen. Omdat er op korte termijn al werk ligt, zoekt SIVON een tijdelijke invulling van deze nieuwe functie tot het moment dat deze structureel ingevuld is.