Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
HR-Adviseur (2fte) € - North-Holland, South-Holland Human Resources Management Lees meer

 • Houd je van een dynamische en ontwikkelingsgerichte werkomgeving?
 • Vind je het interessant om te werken in een organisatie met een platte organisatiestructuur, waarin je directieleden én de medewerkers van jouw account adviseert en faciliteert?
 • Dan zijn we op zoek naar jou!
In de functie van HR-adviseur draag je bij aan het realiseren van de operationele en tactische organisatiedoelstellingen. Je bent de sparringpartner voor directieleden als het gaat om personele en organisatorische vraagstukken en draagt bij aan het implementeren van centraal ontwikkeld HR-beleid. Verder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig oppakken van HR-vraagstukken en de vertaling naar adequate HR-oplossingen. Als HR-adviseur bij het Projectmanagementbureau adviseer en faciliteer je directieleden én de medewerkers van jouw account als het gaat om personele vraagstukken/casuïstiek. Denk aan vraagstukken/casuïstiek op het gebied van rechtspositie (PGA), vitaliteit & ziekteverzuim, werving & selectie, loopbaanontwikkeling. Je faciliterende rol houdt o.a. in dat je casemanager bent bij ziekteverzuim, werving & selectie organiseert, deelneemt in loopbaancommissies en de uitvoerende 'managersrol' vervult in MijnP&O (voor personele mutaties) en MijnW&S (voor werving & selectie). Je houdt overzicht en bewaakt de processen en zorgt ervoor dat er geen 'losse eindjes' zijn.


Assistent projectmanager/ Projectsecretaris Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Onze stad groeit hard. Met een compacte organisatie zet gemeente Amersfoort zich daarvoor in. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte bij het uitoefenen van jouw werkzaamheden. Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’, dat is ons DNA. We werken in Amersfoort dichtbij de opgave en de stad aan goed leven; binnen de grenzen van onze aarde. Bij die ambitie staat samenwerking met de stad voorop. Om onze projecten een stap verder te brengen zijn we op zoek naar een gedreven Assistent projectmanager/ Projectsecretaris. Een functie waarin je de verbindende factor net tussen (natuurlijk) de projectmanager, de vakspecialisten in de projectgroep en andere betrokkenen (zoals bewoners, projectontwikkelaars en aannemers). Je komt te werken bij de afdeling Programma’s en Projecten waar zo’n 130 collega’s enthousiast werken aan verschillende projecten op het gebied van energietransitie, circulariteit, duurzame gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en mobiliteit. Je maakt daarnaast ook onderdeel uit van een gezellig en gedreven team van circa 25 assistent projectmanagers. Jullie helpen elkaar door ervaringen en ideeën uit te wisselen en werken gezamenlijk aan de (door)ontwikkeling van het team. In dit geval zoeken we tijdelijk versterking binnen het project “Prestatiegericht verduurzamen van gemeentelijk vastgoed”. In de functie van assistent projectmanager sta je naast de projectmanager. Jullie managen samen projecten en bij afwezigheid van de projectmanager fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Met jouw (project)inzichten help je de projectmanager en projectgroep om te komen tot een succesvol resultaat. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om je werk zelf in te delen. Hierdoor heb je afwisselende werkzaamheden waar je werkt aan de planning- en organisatie van projecten én aan projectinhoud. Bij veel van het werk van de (senior) projectmanager ben je als assistent projectmanager zowel op inhoud als op proces intensief betrokken. Werkzaamheden zijn onder meer:

 • assisteren bij organisatie en planning van programma’s en projecten, waaronder administratie en rapportage aan de projectmanager, over de voortgang;
 • leveren van bijdragen aan inhoudelijke en procesmatig documenten, zoals projectplannen en beslisdocumenten, het opstellen van begeleidende stukken en het bewaken van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • signaleren van knelpunten en mede adviseren over oplossingen; het regelen van afspraken en de voorbereiding van vergaderingen;
 • het aanvragen van vergunningen en offertes;
 • mede verzorgen van de communicatie bij inspraaktrajecten, voorbereiden van bijeenkomsten en zorgen voor de informatievoorziening met in- en externe partijen.
Het project “Prestatiegericht verduurzamen van gemeentelijk vastgoed” kenmerkt zich door veel stakeholders en veel deelprojecten met veel data. Slim organiseren vanaf het begin is noodzakelijk. Het dagelijks projectteam bestaat uit de projectmanager, de assistent projectmanager en vastgoedadviseur, op afroep aangevuld met adviseurs voor financiën, inkoop en juridisch. Project specifieke werkzaamheden zijn onder meer:
 • Stakeholders met gebouwbeheerders in kaart brengen, adviseur assisteren bij het organiseren van allonges op huurovereenkomsten.
 • Assisteren bij het logisch organiseren van allerhande contractactiviteiten voor 3 raamovereenkomsten met 5 aannemers en uiteindelijk 57 projectopdrachten in 3 termijnen.
 • Projectmanager assisteren bij de organisatie van 5 bouwteams tegelijkertijd.
 • Projectmanager assisteren bij de organisatie van prestatiemeten voor 57 gebouwen in 7 jaar.
 • Rapportage / financiële rapportage voorbereiden en bewaken.
 • Voeren en beheren van administratieAdviseur Servicecentrum € - Overijssel, Gelderland Lees meer

Het Servicecentrum is de nieuwe benaming van de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Nijkerk waar de primaire dienstverlening plaatsvindt. De basis voor de realisatie van het Servicecentrum ligt in het dienstverleningsconcept. De producten die passen binnen de het VNG concept van de “Snelserviceformule Simpel & Snel” worden hierin ondergebracht. Daarnaast is er in de visie op Omnichannel vastgesteld dat de regie op kanalen onder één hand gebracht gaat worden, en nemen eerstelijns medewerkers regie op het klantcontact.

Ook is er een inrichtingsplan vastgesteld waarin de fysieke vormgeving van het servicecentrum is bepaald.

De komende maanden dient hier verdere vorm en uitwerking aan te worden gegeven. Dit betekent de geformuleerde visie verder aanscherpen en concretiseren uitwerken van de producten en dienstencatalogus, herontwerpen van werkprocessen en het inrichten van de organisatorische component van het servicecentrum. Als adviseur ondersteun je de projectleider Servicecentrum.

De rol van de adviseur behelst verder onder meer:

 • Ondersteuning van de Projectleider
 • Inhoudelijke voorbereiding van overleggen
 • Uitwerken van de actiepunten, denk aan personele, inhoudelijke en organisatorische uitwerkingen, zoals onder andere de verdere uitvoering van de producten en diensten catalogus
 • De projectleider ondersteunen in het creëren van draagvlak voor de verandering
 • Linking pin m.b.t. de werkgroep Omnichannel

9 maanden | 16 uur per week | 0,4 FTE

Teamleider HRM € - Groningen, Friesland, Drenthe Human Resources Management Lees meer

Binnen de werkorganisatie 8KTD werkt het cluster Organisatie & Ontwikkeling aan de ondersteuning van de werkorganisatie en aan het verder ontwikkelen ervan. Binnen O&O kennen we het team HRM waarin nu 11 HR professionals op diverse vakgebieden actief zijn. Het is de wens om de positie van interim Teamleider HRM snel in te vullen. Dat heeft te maken met de grote uitdagingen waar het team mee te maken heeft en met de turbulente situatie waarin 8KTD zich op dit moment bevindt.

We zijn op zoek naar een ervaren teamleider die gewend is om strategie te vertalen naar de uitvoering. Die gewend is om op coachend, tactisch en operationeel niveau leiding te geven en tegelijk energie krijgt van de personele aandacht en zorg voor mensen. Die in samenwerking met de vakinhoudelijke senioren volle aandacht kan schenken aan (leden van) het team en aan de ontwikkeling van het team in de context van de organisatieontwikkeling. Een teamleider die de schakel is tussen de medewerkers en de clustermanager en die gedijt in een dynamische context.

Verantwoordelijkheden

 • Je bewaakt het integrale, opgavegerichte werken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelen c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen het vakgebied van HRM;
 • Je geeft direct leiding aan de medewerkers binnen het team en daarmee aan de uitvoering;
 • Je werkt aan de personele versterking van het team;
 • Je bent verantwoordelijk voor de teamontwikkeling in organisatorische, professionele en persoonlijke zin;
 • Je ondersteunt samen met de inhoudelijke experts van je team de bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het vakgebied van HRM;
 • Je bewaakt de inzet van mensen en middelen voor de realisatie van de output en
 • diensten binnen het team, monitort prestaties en stuurt deze bij waar nodig;
 • Je draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie binnen het team.

12 maanden | 32-36 uur per week | 0,8-0,9 FTE

Management ondersteuning GS € - Utrecht, Flevoland Office & Facility Management Lees meer

Als management ondersteuner zorg je er voor dat de leden van Gedeputeerde Staten (GS) hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarvoor draag je zorg voor het beheer van agenda’s en mail en bereid je uiteenlopende besprekingen voor. Je houdt de werkdossiers bij en je draagt zorg voor afhandeling van telefonische contacten en maakt afspraken. Je geeft algemene administratieve en of organisatorische ondersteuning. Je zorgt ervoor dat de bestuurders voor overleggen op tijd de relevante informatie hebben. Verslaglegging kan ook tot de taken behoren. Een zeer afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid waarin je jouw kennis en kunde, enthousiasme en teamspirit kunt inzetten ter ondersteuning van leden van gedeputeerde staten. Van jou wordt verwacht dat je je flexibel/collegiaal opstelt wanneer het gaat om samenwerking/uitvoering van andere taken binnen het secretariaat.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: bij voorkeur op woensdag, donderdag en vrijdag

3 maanden | 24 uur per week | 0,6 FTE