Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Projectleider Inwonersparticipatie € - North-Holland, South-Holland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Standplaats: Alphen aan den Rijn

Startdatum: 23-10-2023

Einddatum: 23-10-2024

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 32-36

Online sinds: 25-09-2023

Functie

Voor een non-profit organisatie in Alphen aan den Rijn zoeken we een Projectleider Inwonersparticipatie.

De duur van de opdracht betreft minimaal 12 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 32-36 uur per week.

Bedrijfscultuur

Een groene stad met Lef! Deze titel geeft aan waar wij als gemeente Alphen aan den Rijn voor gaan. Met onze collega's werken wij continue aan het leveren en verbeteren van onze toonaangevende dienstverlening. Wij streven ernaar een wendbare organisatie te zijn en in te spelen op de snelle (maatschappelijke) ontwikkelingen van buiten. Kortom, wij zijn een wendbare Organisatie voor en door mensen, waar het leuk werken is.

Functiebeschrijving

Projectleider inwonersparticipatie:

“Iedereen aan zet”, dat is het nieuwe participatiekader van de gemeenteraad. Hiermee vergroten we de samenwerking, participatie en zeggenschap met inwoners, organisaties en creëren we gezamenlijke ambities. Onder andere grote complexe opgaven in het fysieke domein, de invoering van de Omgevingswet en gebiedsgericht werken maken participatie belangrijker dan ooit.

Wat ga je doen?

Als projectleider participatie ben je de aanjager van het werken volgens het participatiekader ‘Iedereen aan zet' en het 7 stappenplan. Onze ambitie is dat participatie een structurele manier van werken wordt, onderdeel van onze DNA.

Om dit te bereiken zorg je ervoor dat de teams het kader kennen, zich eigen maken en ermee gaan werken. Hierbij signaleer je wat de collega's daarvoor nodig hebben. Trainen, opleiden en kennis delen zijn hierbij essentieel. Je zorgt ook voor trainingen en in- en externe kennisdeling. Dit doe je in nauwe samenwerking met team communicatie, een advies & facilitators pool, kinder- en jongerenparticipatie en online participatie.

Waar ga je dat doen?

Je gaat aan de slag binnen team bestuursondersteuning en communicatie.

Wie ben je?

Een enthousiaste collega met een professionele werkhouding die resultaatgericht en besluitvaardig te werk gaat. Je hebt een goed analytisch vermogen, kan anderen meenemen en stimuleren. Je bent gewend om te regisseren en organiseren in je werk. Ook kan je goed inspelen op initiatieven vanuit de samenleving. Je hebt overtuigingskracht en bent een sterke onderhandelaar. Je werkt graag samen en kan andere betrekken en enthousiasmeren voor jouw ideeën.

- Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider;

- Je hebt aantoonbare ervaring met participatieprocessen;

- Je weet hoe gemeenten functioneren;

- Je spreekt de taal van bewoners, ambtenaren en bestuurders;

- Je hebt een afgeronde relevante HBO of WO-opleiding;

- Je bent hulpvaardig en sociaal in de omgang;

- Je hebt ervaring met tools om participatie laagdrempelig vorm te geven zoals bijvoorbeeld factor C.

Implementatiemanager 18-36 u p/w € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

De assetmanagementprocessen van Stedelijk Beheer, waar team Civiele Constructies een onderdeel van is, zijn geborgd in een procesmodel. Dit procesmodel vormt het managementsysteem. De processen bestaan uit zowel generieke- als assetspecifieke processen. Het doel van het programma Assetmanagement Civiele Constructies is om het procesmodel verder uit te werken en te verbeteren. Als implementatiemanager ben je een onderdeel van en werk je nauw samen met het Programmateam. Het programmateam bestaat uit de programmamanager, procesarchitect, procesmodelleur en procesbegeleider. Je helpt bij de ontwikkeling en implementatie van het procesmodel. Voor de ontwikkeling en implementatie van de assetmanagementprocessen worden verschillende ontwerpsessies, validatie en evaluaties georganiseerd. Uit deze sessies komen verbeterpunten (producten), die jij vertaalt in verbeterinitiatieven. Hierbij zoek je altijd aansluiting met de eindgebruikers. De betrokken medewerkers (eindgebruikers) zitten zowel in het Team Civiele Constructies, als in de samenwerkende ketenpartners (Stadswerken, Ingenieursbureau, Programma Bruggen en Kademuren en Waternet). Werkzaamheden

 • Het samenwerken met het Programmateam en eindgebruikers om assetmanagement te implementeren;
 • Het organiseren en trekken van ontwerpsessies, validatiesessies en evaluaties ten behoeve van de assetmanagementprocessen;
 • Het uitwerken van processen in de vorm van stroomschema's volgens de Business Process Model and Notation (BPMN) en/of ArchiMate (stroom)diagrammethode;
 • Het vertalen van verbeterinitiatieven/procesverbeteringen in concrete producten (bijvoorbeeld templates);
 • Het verwerken van de opgehaalde aandachtspunten en verbeterpunten;
 • Het in gesprek gaan met de eindgebruikers om hun aandachtspunten aan te scherpen.
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Dit is de taak van onze afdeling Stedelijk Beheer. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden, richten wij ons op diverse transities. Zo verschuift onze focus van taakgericht naar procesgericht werken. Als team Civiele Constructies zijn we betrokken bij elkaar, elkaars werk én bij de stad. Onze mensen weten wat er speelt in de stad en de wereld, net als jij. Samen sturen zij integraal op een optimale instandhouding en maximale beschikbaarheid van de civiele constructies in Amsterdam. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de directie Stadswerken, de stadsdelen, het team van het programma Bruggen.
Boete-Medewerker 20-25 u p/w € - Brabant, Limburg, Zeeland Information Technology Lees meer

Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Onze opgave is om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers en de in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. We dragen bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmark en hopen daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. We doen dat door de vraag van de markt en de klant centraal te stellen en daar waar nodig, passende begeleiding te bieden. De afdeling Werk & Inkomen bestaat uit vier clusters: Regie, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. De clusters zijn onderverdeeld in teams. De afdeling Werk & Inkomen werkt samen met een aantal kernpartners en heeft een netwerk dat bestaat uit een groot aantal maatschappelijke partners en werkgevers die actief zijn in de stad en regio. Het cluster Inkomen verzorgt het contact met de klant. De medewerkers gaan zoveel mogelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de klant. Maar er blijft een wettelijk geregeld vangnet voor burgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het cluster inkomen bestaat uit de teams Uitkeringsbeoordeling, Inkomensbeheer 1 en 2, en Backoffice Binnen het team Uitkeringsbeoordeling en Inkomensbeheer werken met name rechtmatigheidsconsulenten. Zij voeren gesprekken met de klanten van Werk & Inkomen en beoordelen het (voortgezet) recht op uitkering in het kader van de Participatiewet. Daarnaast beoordelen zij aanvragen bijzondere bijstand. In de Backoffice verwerken de backofficemedewerkers de inkomstenverklaringen, aanvragen kinderopvang, bijzondere bijstandsaanvragen waarvoor geen klantencontact nodig is, terugvorderingen en bijbetalingen. De boetemedewerker is gepositioneerd in het team inkomensbeheer 1 Je bent verantwoordelijk voor het informeren van klanten over het voornemen van de gemeente om een boete op te leggen vanwege een mogelijke schending van de inlichtingenplicht. Je voert gesprekken waarvan cautie de basis is. Naar aanleiding van de gesprekken en de voorliggende informatie stel je vast of er sprake is van schending inlichtingenplicht en stel je vast of er sprake is van verzachtende omstandigheden. Vervolgens leg je een waarschuwing of een boete op of zie je af van boete. De uitvoering van je onderzoek met betrekking tot de voorliggende informatie is een belangrijk onderdeel van je werk. Je combineert daarbij kennis van relevante wetgeving en de processen en systemen waar binnen Werk & Inkomen gebruik van wordt gemaakt. Je verwerkt je bevindingen in een rapportage en een beschikking en informeert daarmee de klant en zet daarmee ook het incassoproces in gang.


Medewerker Horecavergunningen B – 2fte € - North-Holland, South-Holland Legal & Tax Lees meer

Jij bent dé medewerker die zich voor de volle 100% inzet om het veiligheidsbeleid na te leven. Rotterdam wil een veilige stad zijn waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. En daar wordt hard aan gwerkt. Elke dag zetten verschillende specialisten zich in om het gevoel van veiligheid in de stad nóg meer te vergroten en onveilige situaties te voorkomen. Samen zorg jij ervoor dat de plannen die aan tafel worden gemaakt worden uitgevoerd. De werkweek van een Medewerker Horecavergunningen B is dynamisch en elke dag anders. Natuurlijk ben je in het begin vooral verantwoordelijk voor behandeling van de meer routinematige aanvragen, dat wil zeggen alle aanvragen tenzij complexiteit van het dossier of politieke gevoeligheid maken dat een aanvraag door Medewerker Horecavergunningen A of Adviseur wordt behandeld. Daarna ga je je bezighouden met het gehele proces van inname van de aanvraag tot en met het opstellen van een conceptbeschikking en publicatie van de vergunning. Verder ben je verantwoordelijk voor dossier- en termijnbewaking, completeren van dossiers en fungeer je als eerste aanspreekpunt voor ondernemers waar het gaat om algemene informatie en dossiervoortgang. De diversiteit en veelheid van procedures, verschillende en wijzigende wet- en regelgeving maken dat de medewerkers hun actuele kennis en de processen op peil dienen te houden en kunnen toepassen. Je wordt onderdeel van ons team Horecavergunningen die bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste collega’s met verschillende verantwoordelijkheden en specialisaties. Wij zijn een hecht team, successen vieren we samen en wanneer iemand hulp nodig heeft, staan we voor elkaar klaar. Samen zorgen wij ervoor dat er veel werk wordt verzet, want het is druk bij ons op de afdeling. Ondanks de drukte stellen wij een goede dienstverlening richting onze klanten als prioriteit.
Technisch Projectleider Groen 24-36 u p/w € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Als technisch Projectleider kom je in een team te werken wat geleid wordt door een integraal projectmanager. Het Ingenieursbureau werkt met het IPM-model; dat houdt in dat naast jouw functie als technisch projectleider, o.a. de functie van omgevingsmanager, contractmanager en een projectbeheerser ook vertegenwoordigd zijn in het team onder leiding van de integraal projectmanager. Als technisch projectleider Groen ben je verantwoordelijk voor de (technische) voorbereiding en de uitvoering van de projecten. Dit doe je met je eigen projectteam, waar o.a. een omgevingsmanager, werkvoorbereider, ontwerper en ecologisch adviseur deel van uitmaken. Zij rekenen op jouw heldere sturing tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project. Je bent in staat om de juiste belangen af te wegen en in de uitvoering adequaat te sturen op kwaliteit, planning en financiën. Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming met diverse stakeholders (deels door de omgevingsmanager);
 • Je zorgt dat de benodigde onderzoeken (bodemonderzoek of flora en fauna onderzoek) worden uitgezet;
 • Je borgt alle technische eisen en wensen tijdens de voorbereidingsfase;
 • Je stelt projectplannen op (inclusief planning, capaciteit en financiën);
 • Je stuurt de aannemers aan en stemt af met de directievoerders;
 • Je laat ontwerpen opstellen;
 • Je bereidt diverse overleggen voor;
 • Je vraagt offertes op en laat deze beoordelen.
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 900 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!