Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Regionale Programmamanager NewWays € - North-Holland, South-Holland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

De provincie Zuid-Holland en Lean and Green Off-Road zijn op zoek naar een regionale  programmamanager New Ways Zuid-Holland die op diverse corridors zich op het 

verplaatsen van vervoersstromen van weg naar multimodaal transport. Het inschakelen 

van deze programmamanager New Ways Zuid-Holland is een afspraak binnen het BO 

MIRT Goederenvervoercorridors en vormt een vervolg op de eerdere activiteiten binnen 

New Ways Zuid-Holland. Hierbij worden de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 

toegevoegd aan de corridors die al onderdeel zijn van New Ways Zuid-Holland.


De regionale programmamanager neemt een onderscheidende rol in de regio om 

verladers en vervoerders gezamenlijk meer te laten kiezen voor alternatieve vormen van 

transport, bouwt voort en geeft vervolg aan de ingezette acties en de netwerken die sinds september 2018 zijn opgebouwd. De komende periode laat de programmamanager zien dat er lading is toegevoegd aan deze corridors. Dit in afstemming met de Provincie Zuid-Holland, Connekt / Topsector Logistiek, De Verkeersonderneming en Bureau Voorlichting Binnenvaart.


Beschrijving werkzaamheden

• Eigen maken van de werkwijze van het Lean & Green Programma vanuit Topsector logistiek –programma Off Road. Bijvoorbeeld door aanwezigheid bij diverse regiomeetings die door Connekt worden georganiseerd; 

• Relatie onderhouden met platform van verladers en vervoerders; 

• Voeren van gesprekken met verladers; 

• Aanzetten tot en ondersteunen van het sluiten contracten

Bewaken van voortgang en daarop handelen;

• Rapporteren aan de Provincie Zuid-Holland, zowel tussentijds over de resultaten; 

• Inventariseren van mogelijkheden op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost  en opzetten van trajecten op deze corridors.

• Toevoegen volume aan bestaande corridors, in gebruik nemen Corridor RotterdamAntwerpen;

• Zichtbaarheid van de kansen en/partners in Zuid-Holland vergroten door in ieder geval de resultaten te presenteren op bv. het jaarcongres van de Topsector Logistiek en bijeenkomsten voor verladers en vervoerders in Zuid-Holland; 

• de coördinatie van de NewWays community: 

o vormgeven van de samenwerkingen per corridor;

o uitbouwen van de community met nieuwe koplopers;

o monitoren van voortgang en uitwerken en aanpassen van de projectplanning; 

o fine-tuning en reguliere toetsing van de strategie van NewWays.

• Samenwerken met het landelijke Lean & Green Off-Road programma en andere regio’s;

• Effectief inzetten van beschikbare tools als WeConnekt App en Legal Office en bijdragen aan optimaliseren van deze tools en het proces;

• Betrekken van kennis van de binnenvaartsector, onder meer door het betrekken van Bureau Voorlichting Binnenvaart; 

• Begeleiden van studenten bij hun activiteiten voor New Ways Zuid-Holland;

• Uitvoeren projectmanagementactiviteiten ten aanzien van het lopende project:

o optreden als contactpersoon richting de koplopende verladers en vervoerders;

o organiseren en voorzitten van de bijeenkomsten;

o contacten coördineren met gerelateerde partijen, zoals logistiek dienstverleners, ICT leveranciers e.d.;

o vastleggen van financieringsbijdrages van deelnemende verladers;

o uitwerken van benodigde rapportages aan financiers en/of stakeholders, zoals Lean & Green Off-Road;

o overdragen van contacten, uitkomsten en resultaten aan het einde van de opdracht.

o Ondersteuning bij indienen van projecten tbv de modal shift subsidie en aanbestedings regeling van het Rijk die die vanaf november 2022 operationeel is


Verkeerskundige € 70 - € 70 Utrecht, Flevoland Construction & Engineering Lees meer

Standplaats: Zeist

Startdatum: 01-02-2023

Einddatum: 31-07-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 32

Online sinds: 05-12-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Zeist zoeken we een Verkeerskundige.

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 32 uur per week.

Bedrijfscultuur

De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid'. De werksfeer is open en prettig. Met zo'n 400 collega's werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Functiebeschrijving

In de functie van verkeerskundige bij de gemeente Zeist hou je je bezig met alle facetten van de verkeerskunde: Je werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het oplossen van verkeerskundige knelpunten, het oplossen van parkeerproblematiek, het nadenken over de toekomstige bereikbaarheid van Zeist en aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Ons mobiliteitsplan is ambitieus: Zeist wordt verkeersveiliger, de fiets en de voetganger gaan een belangrijke rol vervullen in onze duurzaamheidsambitie en Zeist wordt steeds meer een fietsgemeente.

Als verkeerskundige houd jij je bezig met het:

- beantwoorden van verkeerskundige vragen vanuit de gemeente, zoals het wijkteam, toezicht, politie en brandweer;

- behandelen van vragen, verzoeken en meldingen van bewoners, bedrijven en scholen over verkeerskundige situaties, zoals aanpassing van de bebording, de wegmarkering en het nemen van verkeersbesluiten;

toetsen van bouwplannen op basis van verkeers- en parkeerkundige uitgangspunten;

- Je wordt ook betrokken bij onderwerpen als bewegwijzering, verkeerseducatie, participatie en communicatie.

Jouw profiel

- Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, in de richting van Verkeerskunde;

- Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerskundige;

- Je hebt aantoonbare werkervaring met adviseren, uitvoeren van beleid op het gebied van mobiliteit (licht dit duidelijk toe in het cv).

Verdiensten

Het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3.000,- en € 4.500,- (o.b.v. 36 uur), of een max. uurtarief van € 70,-, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Solliciteer direct

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw cv met motivatie waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Reageren kan tot en met 12 december.

Contentmaker Naleving € - North-Holland, South-Holland Marketing, Sales & Communication Lees meer

Je komt binnen team Naleving. Het team Naleving wordt gevormd door ruim 45 professionals met een grote diversiteit aan achtergronden en expertises. Zij werken in functies als die van projectmanager, (beleids- en strategisch) adviseur, secretaris, data-expert, juridisch adviseur, etc. Zij delen energie, betrokkenheid en passie voor hun vak en de goede onderlinge sfeer heeft een herkenbare positieve uitstraling op de omgeving.


Voor het programma Zorg van Naleving ontwikkel je content. Specifieke ondersteuning die onze adviseurs de gemeenten bieden op het gebied van toezicht en handhaving, vertaal jij naar best practices. Samen met de adviseurs en de beleidsmedewerker ontwikkel je beleidsproducten die ook voor de andere gemeenten vindbaar en inzetbaar zijn. Als communicatieadviseur weet je wat er speelt in het gemeentelijk sociaal domein en met name op het gebied van toezicht en handhaving van de WMO 2015 en Jeugdwet. Je weet waar gemeenten tegenaan lopen bij de uitvoering van de wetten en ziet ook de samenhang met het bredere sociaal domein. Met je vlotte pen en kennis van zaken weet je de verschillende doelgroepen, bestuurlijk, tactisch en operationeel, aan te spreken. Intern weet je je collega’s, programmamanager en directeur makkelijk te vinden, te informeren en waar nodig te betrekken. Naast je specifieke inzet op het gebied van WMO 2015 en jeugdwet draag je ook bij aan de externe communicatie van Naleving op het gebied van preventie, toezicht en

handhaving in het sociaal domein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Leveren van kwalitatief hoogwaardige content voor gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet: Adviseren programmamanager Zorg over relevante ontwikkelingen en dit vertalen naar content; signaleren van best practices bij gemeenten; afnemen van interviews met verantwoordelijke bestuurders en uitvoerders; publiceren van artikelen en ghostwriter blog managers van Naleving.
 • Verantwoordelijk voor actualiteit en redactionele inhoud van beleidsproducten: Adviseren Team Zorg over noodzaak en opzet beleidsproducten, handreikingen, factsheets, etc.; meeschrijven en redigeren genoemde producten; zorgen voor aanpassingen van producten bij gewijzigde context.
 • Verantwoordelijk voor promotie en vastleggen bijeenkomsten
 • Tekst creatie voor diverse producten en uitingen over preventie, toezicht en handhaving in het gemeentelijk sociaal domein.

Resultaten van de opdracht

 • Beleidsproducten – handreikingen, factsheets
 • Journalistieke content – interviews, artikelen
 • Blogs manager(s) en directeur
 • Input voor webteam
 • Redactionele bijdrage aan diverse teksten
Projectsecretaris € - North-Holland, South-Holland Office & Facility Management Lees meer

Als Projectsecretaris Technische Projecten werk je samen met de projectleiders en de projectteams aan (complexe) technische projecten in de openbare ruimte van Delft, die impact hebben op de stad en de inwoners.


Wat dat inhoudt? Je bent binnen de afdeling verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van interne projectbijeenkomsten. Je vraagt inkooporders aan, maakt opdrachtbrieven, verzorgt in- en externe communicatie (o.a. beantwoordt bewonersvragen en stelt bewonersbrieven op) en je helpt bij bewonersavonden. Je bent verantwoordelijk voor vastlegging - en administratie van projectdocumenten.


Omdat je werkt met diverse collega’s met verschillende werkwijzen, verwachten wij van jou dat je flexibel en stressbestendig bent. Projecten bij ons afdeling kennen hectische en rustiger periodes waardoor je soms ook buiten de kantoortijden extra uren moet werken, bv bij bewonersavonden. 

Projectleider programma Veenweiden Krimpenerwaard € - North-Holland, South-Holland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Het programmabureau is op zoek naar een Projectleider voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten: 1) de aanpak en uitvoering van het kwaliteit baggeren vooruitlopend op de inrichting, 2) aanpak van exotenbestrijding in het bijzonder de water crassula, en 3) uitvoering van de aanleg en inrichting van een deel van het beoogde natuurgebied. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze (deel)projecten. Daartoe coördineert de projectleider de inzet en benodigde expertise van andere betrokkenen van binnen en buiten het programmabureau en stuurt op de project-gerelateerde financiën. De inzet bedraagt gemiddeld (maximaal) 24 uur per week, afhankelijk van de parallelle doorlooptijd van projecten kan dit tijdelijk oplopen tot 32 uur per week, bij afronding in 2027 is de inzet minder. 


48 uur - 24 uur - 0,67 FTE

Projectleider haalbaarheidsstudie Vastgoedontwikkeling € - Brabant, Limburg, Zeeland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Exclusieve opdracht

Voor onze mantelklant gemeente Tilburg zijn wij exclusief op zoek naar een Projectleider haalbaarheidsstudie Vastgoedontwikkeling voor 12 uur per week.


Aanleiding

Het Brabants Afval Team en Kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg (beiden onderdeel van de gemeentelijke organisatie Tilburg) willen de onderzoeken of het qua locatie, eisen, wensen, financiële randvoorwaarden en culturele verschillen mogelijk is om te komen tot een gezamenlijke, toekomstbestendige nieuwbouw. 


Beide organisaties zijn actief op het gebied van circulariteit en vandaar voor elkaar een logische partner. De onderlinge activiteiten zijn complementair, beide organisaties kunnen elkaar (in de afzonderlijke doelstellingen) versterken.


Voor La Poubelle geldt dat de detailhandelsfunctie goed moet kunnen worden uitgevoerd, er een werkplaatsfunctie is en ondersteunende activiteiten gehuisvest kunnen worden.


Voor de afdeling BAT geldt dat het de uitvalsbasis is voor de afvalinzameling. (wagenpark, voorzieningen voor personeel en kantoorvoorzieningen zijn vereisten) 


De partijen zijn nu nog op verschillende locaties in de stad gehuisvest. Samengaan op een (nog nader te bepalen) locatie in de Kanaalzone waar beide partijen grondpositie hebben c.q. gehuisvest of waar mogelijk in de directe omgeving ontwikkelkansen zijn lijkt in eerste instantie de meest interessante optie. 


Opgave

 • Het uitvoeren van een financiële, ruimtelijke, technische, programmatische en planologisch juridische haalbaarheidsstudie. Ook de effecten van de culturele verschillen tussen beide partijen dienen in het onderzoek betrokken te worden evenals het uitvoeren van bijv een omgevingsdialoog.
 • In het onderzoek moeten de resultaten van een eerste financiële raming door een externe partij op basis van de huidige randvoorwaarden betrokken te worden

12 maanden - 12 uur per week - 0.33 fte

Export Medewerker - Internationale Transporten (tijdelijk) € 35 - € 45 Brabant, Limburg, Zeeland Purchasing & Logistics Lees meer

Ben jij klaar om de volgende stap te zetten in jouw logistieke carrière en ben je beschikbaar voor minimaal de aankomende 6 maanden?


Heb jij ervaring met export documentatie & ERP/WMS systemen?


Dan is deze rol interessant voor jou.


Lees snel verder en solliciteer nu!

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor alle inkomende & uitgaande (internationale) transporten. Je verzorgt de gehele administratieve kant van het laden en lossen van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten en alle documenten die hierbij komen kijken. Hierbij maak je afspraken met transporteurs en hebt je contact met externe chauffeurs. Bij afwijkingen/veranderingen overleg je met andere collega's of externe medewerkers.


Een groot onderdeel hiervan zijn de douane documenten, denk hier bij aan: • Export Declarations;

 • Pro Forma invoices / commercial invoices;

 • Paklijsten;

 • Dangerous Goods Declarations;

 • Certificate of origin & origin declarations;

 • Verschillende kwaliteits documenten (Guaranteed Certificate of analysis, Certificate of Conformity, Safety data Sheets);

 • En natuurlijk de CMR;


Je initieert daarnaast ook de documentatie voor het magazijn en het fysieke pick proces, gebruikmakend van zowel ERP & WMS systeem. Je blijft hierbij scherp op onregelmatigheden. Je bent de verbindende factor tussen de externe partijen en onze interne collega's van het magazijn.


Op onze afdeling zijn momenteel veranderingen gaande in de structuur om het werk verder te optimaliseren. Wij zoeken dan ook iemand die meteen verder kijkt en graag verbeteringen doorvoert. Er is zeker ook mogelijkheid om door te groeien in een coördinerende rol.

De aanbieding: • Marktconform salaris (€3000-€3500 bruto per maand);

 • Een baan voor minimaal 6 maanden met eventuele verlenging. Rol kan ook omgezet worden in een vast dienstverband;

 • Goeie pensioen regeling;

 • In de CAO opgenomen vakantiedagen + 5 extra ADV dagen;

 • 5% KPI bonus per jaar;

 • En natuurlijk een uitdagende functie in de dagdienst!


Hoe nu verder?


Binnen vier werkdagen laten wij je weten of je in aanmerking komt voor de positie. We plannen een kennismakingsgesprek in, digitaal of live. In dit gesprek informeren we jou zo volledig mogelijk over de vacature, het bedrijf en het vervolg van de procedure. In overleg met jou introduceren we je bij onze opdrachtgever om je vervolgens te blijven begeleiden in het sollicitatieproces. De Independent Recruiters Groep beschikt over een groot team met gespecialiseerde recruiters. Iedere recruiter heeft een zeer sterke focus op zijn eigen vakgebied. Hierdoor zijn zij de ideale sparringpartner voor zowel de kandidaat als de opdrachtgever.

Systeembeheerder € - Brabant, Limburg, Zeeland Information Technology Lees meer

Standplaats: Oosterhout

Startdatum: 19-12-2022

Einddatum: 01-07-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 36

Online sinds: 05-12-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Oosterhout zoeken we een Systeembeheerder.

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 36 uur per week.

Bedrijfscultuur

Oosterhout, ‘familiestad', ligt in West-Brabant (op de grens met Midden-Brabant) en is een middelgrote gemeente. Er wonen ruim 55.500 inwoners in ruim 23.000 woningen. De gemeente bestaat uit de stad Oosterhout en drie kerkdorpen: Den Hout, Oosteind en Dorst. Oosterhout is gunstig gelegen aan twee autosnelwegen, de A27 en de A59, en is ook per water (Wilhelminakanaal) en goederenspoor bereikbaar. Vandaar dat de gemeente een belangrijke economische functie heeft en ruim 3.500 bedrijven telt. Naast de vele woningen en bedrijfsgebouwen kent Oosterhout ook fraaie historische panden, monumentale gebouwen en kunstwerken.

Functiebeschrijving

Zorg jij als Systeembeheerder samen met je collega's voor een optimaal functionerend ICT-systeem voor 11 gemeenten? In deze rol verdiep jij je in de wereld van producten zoals VMware, Microsoft Azure, Citrix, EMC (VxBlock) en meer. Als er een incidentmelding binnenkomt over een van jouw producten handel je snel. Je gaat op zoek naar de oorzaak van het incident en een oplossing om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal blijft functioneren. Zie jij jezelf al werken als Systeembeheerder bij Equalit?

Over Equalit:

Het Shared Service Center Equalit is een ICT-samenwerkingsverband van en voor lokale overheden. Met zo'n 100 ICT-professionals faciliteren we 12 deelnemers (waarvan 11 gemeenten) met ruim 2.800 ambtenaren in plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken. Door kennis en krachten te bundelen, bouwen en ontwikkelen we samen digitale oplossingen die de dienstverlening aan inwoners en bedrijven helpt optimaliseren. Onze complexe ICT-omgeving is ingericht met moderne oplossingen: een uitdaging om een bijdrage aan te leveren.

Wat ga je doen?

Als Systeembeheerder maak je onderdeel uit van het team Beheer & Continuïteit. Dit team zorgt voor de beschikbaarheid en doorontwikkeling van een aantal kern ICT-systemen voor Equalit en haar deelnemers. Binnen het team Beheer & Continuïteit vallen de ontwikkelteams en aandachtsgebieden. Zo ook het aandachtsgebied Datacenter waarin jij komt te werken.

Het aandachtsgebied Datacenter bestaat uit 4 collega's die werken met een grote hoeveelheid aan producten waardoor eigen verantwoordelijkheid belangrijk is. Voorbeelden van die producten zijn VMware, Microsoft Azure, Citrix en EMC (VxBlock). Jij, onze Systeembeheerder, gaat ons helpen met het oplossen van incidenten en implementeren van changes die betrekking hebben op al die producten. Daarnaast is de invoering en uitwerking van monitoring een onderdeel van je werk.

Werkzaamheden waar je mee te maken krijgt zijn:

- analyseren, oplossen en uitvoeren van incidenten en changes op gebied van VMware, Microsoft Azure en Citrix;

- uitvoeren van changes m.b.t. plaatsen en aanpassen van NTFS-rechten (d.m.v. Powershell);

- back-up en restore verzoeken;

- samen met collega's kijken en onderzoeken van root causes van incidenten;

- meedenken en meewerken aan de migratie inrichting in Microsoft Azure;

- afstemming en samenwerking met diverse leveranciers.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega, met affiniteit voor data in de cloud en on-premise. Je bent een Systeembeheerder die actief meedenkt hoe we het aantal binnenkomende incidenten en changes kunnen verminderen. Je werkt graag samen in een team en met onze eindgebruikers waarvoor je je communicatieve vaardigheden inzet.

Procespecialist € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

De afdeling Financiën en Control is op zoek naar een processpecialist die ons helpt om de afdelingsprocessen vast te leggen, de procesrelatie tussen de procesketens te leggen, inconsistenties te identificeren en weg te nemen, en in samenwerking met de domeinarchitect en de risicomanager te implementeren en te verbeteren.


Door goed ingerichte en werkende processen zorgt Waternet ervoor dat de maatschappelijke waarde van Waternet efficiënt en effectief geleverd kan worden. Het vastleggen en sturen op de processen, op het uniformeren en verbeteren ervan, is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Waternet. Zo ook bij de afdeling Finance & Control waar voor het verbetertraject van de managementinformatie en ter versteviging van de het in control komen wordt ingezet op procesverbetering. Onze afdeling heeft de volgende processen:


- Managen van inkoop en contracten

- Logistiek

- Purchase tot pay

- Kwaliteit, veiligheid en milieu advies

- Juridisch advies - Planning & control

- Wagenparkbeheer


Als professional verwachten wij dat jij hierin een belangrijke bijdrage levert. Dat doe je in samenwerking met de medewerkers van de afdeling, de proceseigenaren en met de interne processpecialisten die zicht houden op de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen.


We hebben je nodig om de proceseigenaar (het afdelingshoofd en de teamleiders) te faciliteren de processen te inventariseren en vast te leggen. Daarnaast is een belangrijk deel van de opdracht om te inventariseren waar en welke raakvlakken er zijn met processen buiten de afdeling Financiën en Control, met name de koppelingen van deze ondersteunende processen met de bedrijfsvoering.

Je hebt daarbij affiniteit met informatievoorziening en bedrijfsvoeringsprocessen bij de overheid en je houdt daarbij de balans tussen efficiency en risico’s scherp in de gaten.

Adviseur Wet Natuurbescherming € - North-Holland, South-Holland Lees meer

We zijn op zoek naar een adviseur natuur, die bekend is met de inhoud en de procedures met betrekking tot de natuurtaak van de gemeente. Je kent de grote verscheidenheid aan soorten en situaties waarmee je te maken kan krijgen bij Wabo-aanvragen en het beoordelen van bestemmingsplannen. Veel plannen vinden plaats in de bebouwde omgeving daarom moet je affiniteit hebben met gebouw bewonende soorten en mitigerende maatregelen, alsook van gebouwen (welke onderdelen leefomgeving kunnen vormen voor diverse soorten).


Je beschikt over een relevante HBO-opleiding en 2 jaar werkervaring. Je bent natuurlijk bekend met de Wet Natuurbescherming en bezit tenminste basiskennis van bestuursrecht (Awb) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).


Je versterkt de positie van het team Natuur binnen de OD NHN en daar buiten. Je bent enthousiast en hebt een proactieve houding. Je kunt met werkdruk omgaan en kunt zelfstandig en in teamverband goed werken. Je bent in staat actief in te spelen op (complexe) problemen, vraagstukken en mogelijke opdrachten. Je schriftelijke adviezen zijn kort en helder. Samenwerking en het delen van kennis vinden wij belangrijk.


De functie

Een belangrijk onderdeel van je werk is het beoordelen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en wijzigingsbevoegdheden. Je toetst in opdracht van de gemeente of bij Wabo-aanvragen een verklaring van geen bedenkingen vereist is. Je beoordeelt het initiatief en de bijbehorende onderzoeksrapporten op uitvoerbaarheid met betrekking tot de Wet Natuurbescherming en de Provinciale Omgevingsverordening. Ook toets je en voer je AERIUS-berekeningen uit.


Op basis van de verkregen informatie stel je een volledig en goed onderbouwd advies op.


Kortom:

 • Beoordelen of een ecologische beoordeling, een (nader) ecologisch onderzoek, een Aerius-berekening, een voortoets en/of een passende beoordeling noodzakelijk is en deze onderzoeken overeenkomstig de regels zijn uitgevoerd.
 • AERIUS-berekeningen toetsen.
 • Beoordelen of het noodzakelijk is dat een vergunning gebieden en ontheffing soorten of een Vggb moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.
 • Beoordelen of een activiteit (negatieve) gevolgen kan hebben op het Natuur Netwerk Nederland en/of een habitat voor weidevogels binnen het bijzonder provinciaal landschap (BPL).
 • Beoordeling uitvoeren in verband met hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet).

6 maanden - 24 tot 32 uur per week - 0,67 tot 0,89 fte

Communicatieadviseur project Entree € - North-Holland, South-Holland Marketing, Sales & Communication Lees meer

Organisatie

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.


Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!


Afdeling

De afdeling Communicatie ondersteunt de organisatie waarbij de focus ligt op (complexe) communicatievraagstukken en bij vraagstukken die op de politiek bestuurlijke agenda staan.

Ze adviseert over de profilering van het bestuur en haar beleid.

Heeft een actief mediabeleid en doet aan onderzoek en monitoring van issues. Communicatie stelt de organisatie in staat om zelfstandig te communiceren binnen de afgesproken uitgangspunten en kaders. Naast advisering blijft hoogwaardige uitvoering bij complexe vraagstukken ook een taak van Communicatie.


De afdeling bestaat uit (bestuurs-)communicatieadviseurs, (pers)woordvoerders, medewerkers, adviseurs voor participatie, evenementen en citymarketing. We verwachten dat onze medewerkers een proactieve houding hebben, bijblijven in het vakgebied Communicatie en hierin opleidingen volgen.


Opdracht

Als senior communicatieadviseur Entree Zoetermeer hou jij je bezig met dé gebiedsontwikkeling in Zoetermeer voor de komende jaren. Het Entreegebied tussen Station Zoetermeer en de binnenstad moet uitgroeien tot een kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied met woningen en voorzieningen.


Je werkt nauw samen met een medior communicatieadviseur, de gebiedsmanager Entree, de stadmaker Entree en verschillende projectmanagers. En je stuurt een extern marketingbureau aan die een gebiedsbranding heeft ontwikkeld speciaal voor Entree.


Je thuisbasis is de afdeling Communicatie van de gemeente Zoetermeer.

Strategisch Adviseur € - Brabant, Limburg, Zeeland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Standplaats: Gennep

Startdatum: 01-01-2023

Einddatum: 03-06-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 20-28

Online sinds: 05-12-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Gennep zoeken we een Strategisch Adviseur.

De duur van de opdracht betreft 5 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 20-28 uur per week.

Bedrijfscultuur

De gemeente Gennep ligt in de top van Limburg. Het is een kleine gemeente met 17.000 inwoners, verdeeld over de vijf kernen. Gennep is een fraai vestingstadje gelegen aan de Maas en de Niers.

De gemeente vormt onderdeel van het bestuurlijke samenwerkingsverband de Regio Venlo. De sectoren toerisme en recreatie, (logistieke) bedrijvigheid en zorg vormen de pijlers van de lokale economie. Gennep onderscheidt zich van andere gemeenten als keramiekstad, omdat er van oudsher een rijke pottenbakkerscultuur heerst. Daarnaast maakt de gemeente deel uit van het natuurgebied Maasduinen, waar het heerlijk fietsen en wandelen is.

Het streven is om een toekomstbestendige gemeente te zijn, met een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties. Er is veel aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. We gaan op een open manier met elkaar om. Resultaat gericht werken, samen de schouders eronder steken en eigen verantwoordelijkheid nemen staan daarbij centraal.

Functiebeschrijving

Wie zijn wij? De samenleving verandert steeds en de overheid beweegt mee. Dat geldt ook voor de gemeente Gennep. We denken meer van buiten naar binnen. We verminderen waar mogelijk de regels en werken mee aan initiatieven van onze inwoners. Dit doen we met een organisatie waarin de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk liggen. Focus op coaching, een sterkere adviesrol, én investeren in een communicatieve organisatie. Dat is de koers die we als gemeente hebben uitgezet. Onze organisatie bestaat uit circa 140 medewerkers. Wij werken op een pragmatische manier en hebben korte lijnen naar het management en naar het bestuur. We doen dit op een informele manier. De organisatie bestaat uit de afdelingen Omgeving, Inwoners en Bedrijfsvoering.

Jouw uitdaging: In verband met de ontwikkeling van de organisatie zijn wij op zoek naar een tijdelijke strategisch adviseur binnen het sociaal domein en burgerzaken.

Als strategisch adviseur zie je verbanden tussen de diverse beleidsterreinen. Je bent iemand die inspireert, enthousiasmeert en verbindt. Je bent op strategisch niveau een verbinder en klankbord voor beleidsmedewerkers en het bestuur. Je biedt ondersteuning en advies bij complexe vraagstukken die spelen in het sociaal domein. College en MT-voorstellen vanuit het brede sociaal domein en burgerzaken worden via jou beoordeeld en doorgeleid. Je brengt ons politiek bestuur in stelling om besluiten te nemen met heldere informatie en doordachte argumenten

Beleidsmedewerker Jeugd € - North-Holland, South-Holland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Organisatie

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.


Opdracht

De gemeente Voorschoten heeft de samenwerking op het gebied van het sociaal domein nu nog versnipperd georganiseerd, met delen in de Leidse/Holland Rijnland regio en in de regio Haaglanden. Sociaal domein taken zijn nu nog georganiseerd via verschillend samengestelde samenwerkingsconstructies in de regio Haaglanden. Voorschoten wil op basis van de visie ‘Een zelfstandig Voorschoten in de (Leidse) regio’ en ook het Coalitieakkoord 2022-2026, de focus voor het sociaal domein verleggen naar de Leidse regio. Het omklappen sociaal domein naar de Leidse regio is in de basis een verandering van samenwerkingspartners. De gemeente Voorschoten verwacht hiermee de sturing binnen, en op termijn tussen, de kolommen (verder) te bevorderen. De verwachting is dat dit de zorg aan inwoners ten goede komt en (meer) eenduidigheid biedt aan betrokken organisaties en professionals. Voor het onderdeel Jeugd is besloten dat de inkoop jeugdhulp wordt overgebracht naar de Leidse regio per 1-1-2024. Dit vraagt ook verdere beleidsafstemming in de nieuwe regio. De implementatie van dit besluit tot overstap van jeugdhulpregio start in januari. We zoeken een beleidsmedewerker die voor deze implementatie gaat zorgen.


Taken waar je aan moet denken zijn:

 • Zorgen voor beleidsaanpassingen;
 • Bijdragen aan realiseren van afspraken met gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders over de overgang;
 • Zorgen voor aanpassing verordeningen, beleidsregels en mandaat;
 • Zorgen voor aansluiten bij regionale samenwerkingsprotocollen met diverse ketenpartners en communicatie lokale partners;
 • Zorgen voor een goede vertaling naar het uitvoerende team;
 • Daarnaast fungeer je als projectleider voor deze implementatie.

6 maanden - 32 uur - 0,89 FTE

Programmaondersteuner Kansen voor Kinderen € - Groningen, Friesland, Drenthe Office & Facility Management Lees meer

Standplaats: Groningen

Startdatum: 01-01-2023

Einddatum: 31-12-2026

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 12

Online sinds: 05-12-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Groningen zoeken we een Programmaondersteuner Kansen voor Kinderen.

De duur van de opdracht betreft 36 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 12 uur per week.

Bedrijfscultuur

De provincie Groningen kent veel betrokken en actieve inwoners, die stevig bijdragen aan hun eigen woon- en leefomgeving. Dat is iets om te koesteren. Wij zetten ons actief in om het draagvlak voor overheidsbeleid, van welk

estuursniveau dan ook, te verbeteren. In een veranderende wereld werkt de overheid steeds meer samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die rekenen op een overheid die transparant, betrouwbaar en rolbewust is.

Functiebeschrijving

Het programma Kansen voor Kinderen is één van de projecten binnen het programma Toukomst. Met Kansen voor Kinderen willen we armoede in 500 Groningse gezinnen structureel terugdringen. Dit gebeurt door een innovatieve aanpak op basis van intensieve ondersteuning door een toukomstbuddy, toekomstplan, gezinsvolgend budget en maatwerkoplossingen. Het gezin is hierin leidend. Het uiteindelijke doel is de maatschappelijke participatie te vergroten en waar mogelijk via scholing en betaald werk financieel onafhankelijk te worden.

Centraal in Kansen voor Kinderen staat ook de samenwerking met Groninger gemeenten, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Door een lerend netwerk te vormen met alle betrokken partners brengen we een beweging op gang die zorgt voor het structureel doorbreken van armoede in de regio.

Voor de uitvoering van dit programma wordt een programmaondersteuner gezocht.

De Programmaondersteuner:

- Secretariële en administratieve ondersteuning;

- Werkzaamheden voor het communicatieprogramma;

- Ondersteunen lerend netwerk, opleidings- en trainingsaanbod en monitoring;

- Bijhouden van de voortgang;

- Organiseren van bijeenkomsten.

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 12 december 2022.

Opbouwwerker Ouderen € - North-Holland, South-Holland Lees meer

Wat ga je doen?

Als Opbouwwerker werk je aan samenlevingsopbouw met aandacht voor de sociale samenhang binnen de Koggenlandse samenleving. Om dit te kunnen bereiken sta je in contact met ouderen, verenigingen, maatschappelijke organisaties wijksteunpunten, ouderenbonden, zorgaanbieders, woningcorporaties, et cetera. Je hebt hierin een verbindende rol door signalen te vertalen binnen je interne en externe netwerk waarbij je integraal samenwerkt. 


Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het onderhouden en uitbreiden van het externe en interne netwerk; 
 • Het uitvoering geven aan projecten gericht op ouderen vanuit onder andere het “Beleidsplan sociaal domein Koggenland 2021 – 2024: Krachtig Verder!”.  
 • Als toehorend lid van de besturen van de wijksteunpunten adviseer je over het beheer, inzet vrijwilligers en activiteiten gericht op verbindingen tussen inwoners in de wijken.
 • Het organiseren van informatie- voorlichtingsactiviteiten voor ouderen. 
 • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid en het langer actief blijven in de samenleving van ouderen.


Wie ben jij?

Je bent een enthousiaste verbinder die kansen ziet en weet te benutten. Je bent omgevingsbewust en je houdt van het vertalen van ontwikkelingen en signalen uit de samenleving naar de gemeente. Je houdt van het opbouwen en onderhouden van netwerken. Je bent communicatief vaardig en beschikt over probleemoplossend vermogen vanuit je politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent flexibel inzetbaar in de avonduren en soms mogelijk in het weekend.


Periode: 9 januari 2023 t/m 3 juli 2023, met een overdrachtsmoment in de week van 19 december t/m 23 december 2022. - Thuiswerkmogelijkheden: ja


7 maanden - 24 uur - 0,67 FTE