Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Secretaris Bezwaarschriftencommissie € - North-Holland, South-Holland Office & Facility Management Lees meer

Wij zijn op zoek naar een professional die tijdelijk ons kan versterken in de uitvoering van de rol als secretaris van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zodat de rechtsbescherming van onze inwoners gewaarborgd blijft. De secretaris vormt het aanspreekpunt voor de leden van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, onze inwoners en de ambtelijke organisatie. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op een zeer breed terrein: ruimtelijke ordening, algemeen bestuursrecht, vergunning & handhaving, subsidies, de Woo, de AVG, het sociaal domein, horeca & evenementen etc. De bezwaarschriftencommissie houdt circa eens in de maand een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn gepland op de dinsdag- of woensdagavond. Je vervult daarbij de rol van secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Je ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden op een proactieve en professionele wijze zowel procedureel als inhoudelijk. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan voornamelijk uit:

 • het op orde brengen van het dossier;
 • als onafhankelijk gesprekspartner pre-mediationgesprekken voeren met bezwaarmaker(s) en vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en hiervan waar nodig verslag opstellen;
 • voorbereiden van de hoorzitting (ontvangstbevestiging sturen, ontvankelijkheid toetsen, inplannen zittingen, uitnodigingen zittingen versturen etc.);
 • optreden als secretaris tijdens de zitting van de (externe onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie (gemiddeld 1x per maand op dinsdag- of woensdagavond);
 • notuleren van de hoorzittingen en deelnemen aan de beraadslaging van de bezwaarschriftencommissie;
 • bewaken van termijnen waarbinnen bezwaarschriften moeten worden afgehandeld;
 • het opstellen van een concept advies van de bezwaarschriftencommissie en dit in verdere afstemming met de bezwaarschriftencommissie tot een definitief advies maken;
 • het in overleg met de bezwaarschriftencommissie opstellen van een jaarverslag.

Je bent mede verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt verloop van de ‘bezwaarschriftenstroom’ en houdt de termijnen van jouw zaken in de gaten.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, maar zittingen zijn doorgaans op dinsdag- of woensdagavond (19 tot 22 uur).

12 maanden | 15-20 uur per week | 0,37-0,5 FTE

Projectcontroller € 75 - € 90 North-Holland, South-Holland;Utrecht, Flevoland;Groningen, Friesland, Drenthe;Brabant, Limburg, Zeeland;Overijssel, Gelderland Finance, Banking & InsuranceFinance, Banking & InsuranceFinance, Banking & InsuranceFinance, Banking & InsuranceFinance, Banking & Insurance Lees meer
Verantwoordelijk voor de financiële bewaking en voorspelbaarheid van de projecten; • Bewaken, signaleren en verwerken van financiële impact van kansen & risico’s; • Voorbereiding en bespreking projectbegroting -en prognoses met projectteams; • Volledige en juiste registratie van het project in de operationele en financiële systemen en het opstellen van periodieke projectrapportages. • Financieel aanspreekpunt voor de projectleider en projectteams.
Assistent projectmanager Projectsecretaris verduurzaming gemeentelijk vastgoed € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

In de functie van assistent projectmanager sta je naast de projectmanager. Jullie managen samen projecten en bij afwezigheid van de projectmanager fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Met jouw (project)inzichten help je de projectmanager en projectgroep om te komen tot een succesvol resultaat. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om je werk zelf in te delen. Hierdoor heb je afwisselende werkzaamheden waar je werkt aan de planning- en organisatie van projecten én aan projectinhoud.

Bij veel van het werk van de (senior) projectmanager ben je als assistent projectmanager zowel op inhoud als op proces intensief betrokken. Werkzaamheden zijn onder meer:

 • assisteren bij organisatie en planning van programma’s en projecten, waaronder administratie en rapportage aan de projectmanager, over de voortgang;
 • leveren van bijdragen aan inhoudelijke en procesmatig documenten, zoals projectplannen en beslisdocumenten, het opstellen van begeleidende stukken en het bewaken van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • signaleren van knelpunten en mede adviseren over oplossingen; het regelen van afspraken en de voorbereiding van vergaderingen;
 • het aanvragen van vergunningen en offertes;
 • mede verzorgen van de communicatie bij inspraaktrajecten, voorbereiden van bijeenkomsten en zorgen voor de informatievoorziening met in- en externe partijen.

Het project “Prestatiegericht verduurzamen van gemeentelijk vastgoed” kenmerkt zich door veel stakeholders en veel deelprojecten met veel data. Slim organiseren vanaf het begin is noodzakelijk. Het dagelijks projectteam bestaat uit de projectmanager, de assistent projectmanager en vastgoedadviseur, op afroep aangevuld met adviseurs voor financiën, inkoop en juridisch. Project specifieke werkzaamheden zijn onder meer:

 • Stakeholders met gebouwbeheerders in kaart brengen, adviseur assisteren bij het organiseren van allonges op huurovereenkomsten.
 • Assisteren bij het logisch organiseren van allerhande contractactiviteiten voor 3 raamovereenkomsten met 5 aannemers en uiteindelijk 57 projectopdrachten in 3 termijnen.
 • Projectmanager assisteren bij de organisatie van 5 bouwteams tegelijkertijd.
 • Projectmanager assisteren bij de organisatie van prestatiemeten voor 57 gebouwen in 7 jaar.
 • Rapportage / financiële rapportage voorbereiden en bewaken.
 • Voeren en beheren van administratie

Contact- en overige functievereisten

 • Intern: (senior) projectmanager, medewerkers binnen de eigen afdeling, communicatiemedewerkers, medewerkers van de beheer- en beleidsafdelingen.
 • Extern: burgers, hulpdiensten, diverse marktpartijen (aannemers, leveranciers, corporaties, ontwikkelaars), andere overheden.

6 maanden | 24 uur per week | 0,6 FTE

Wijkbureaumanager € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

De organisatieonderdeel

Wijken heeft drie rollen in de stad en in de gemeentelijke organisatie. Buurtkennis ophalen en aanbieden aan de stad, participatie versterken op de Utrechtse manier initiatieven en ondersteunen. Dit doen wij in een gelaagdheid van vormen, in de wijken en buurten via de Wijkbureau's. Laagdrempelig en benaderbaar. Bewoners, ondernemers, Maatschappelijke partners zijn dagelijks gesprekspartners van de wijkbureau medewerkers en de wijkadviseurs. We doen dit door een mogelijk adviserende en bevestigende agendarol te bewaken binnen de gemeentelijke organisatie in al haar diversiteit. Tot slot doen we dit door onderdeel te zijn van verschillende programma's die allemaal met de doelstelling de leefbaarheid in de buurten, wijken en in de stad structuur proberen te versterken.

Je bent genomen

 

 • Lid van het MT Wijken waarbij je een bijdrage levert aan strategische en tactische vraagstukken
 • Gedelegeerd opdrachtgevers treden op bij gezamenlijke trajecten op het gebied van participatie, initiatief en samenwerking in buurten
 • Tactisch en operationeel aansturen van een of meerdere Wijkbureaus
 • Tactisch en operationeel onderdeel van gemeente brede opgaven en programma's
 • Tactisch en operationeel verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles
 • Verbinding van stedelijke opgaven op strategisch niveau aan wijkdynamiek.

32 uur per week - 0,87fte - 6 maanden

IT Project Manager Service Management implementation € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

We are looking for a senior IT project manager who can assist us leading the Enterprise Service Management software implementation. The project entails the replacement of the on-prem ITSM solution with a new Enterprise Service Management cloud platform. Scope ESM are modules: incident, request, problem, change, asset, config and service level mngt


Team spirit, strong communication skills and stakeholder management is required with the ability to work closely with business counterparts, architecture, security, suppliers and other internal IT departments. The project is in start-up phase so an IT project manager is expected to be able to bring the project through initiation, execution and closing based on prince II methodologies and best practices within the organizations' framework.


As IT project manager you will be part of the IT technology department and will report to the Steerco and Portfolio manager Dev&Ops. You will be responsible for the execution of the project in accordance with agreed timelines, deliverables, quality and costs. The expectation of the candidate is that he/she is able to be self-propelled and self-motivated. Management of stakeholders is key.

Projectmanagement Ondersteuner € - Brabant, Limburg, Zeeland Office & Facility Management Lees meer

Voor een mantelklant in Tilburg zijn wij op zoek naar een Projectmanagement Ondersteuner.

Ben je sterk in organiseren, het plannen en het structureren van projecten en wil je graag bijdragen aan het verfraaien van de gemeente Tilburg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je ondersteunt in meerdere projecten binnen de afdeling Programma- Project en Interimmanagement, team Openbare Ruimte. Je bent de spil tussen de projectleider en het interne- en externe projectteam.
 • Je helpt bij het opstarten van een project, voert de projectadministratie waaronder het bijwerken en monitoren van de planning, vraagt capaciteit aan en verwerkt alles in een projectadministratiesysteem. Dit alles tot en met de afronding van het project.
 • Je bereidt (projectgroep) overleggen voor en sluit er zelf regelmatig bij aan. . Je verzorgt de verslaglegging en bewaakt actiepunten. 
 • Je stelt de omgevingscommunicatie (o.a. bewonersbrieven en projectwebsite) op in afstemming met de projectleider, de wijkregisseur en de afdeling communicatie.
 • Je organiseert (bewoners) bijeenkomsten waar je soms ook bij aansluit (dit kan in de avonduren plaatsvinden).

Hoe ziet je dag eruit?

Je start de dag met een bijpraatmoment met één van de projectleiders die je ondersteunt. Je hoort welke ontwikkelingen er zijn binnen het project. Na afloop van dit overleg woon je een projectteamoverleg bij. De acties en de stand van zaken verwerk je meteen in het projectadministratiesysteem.  

Voor de lunch is het nog tijd voor wat administratieve werkzaamheden. Tijdschrijven, inkoopopdrachten aanmaken en ondertussen plan je ook nog wat afspraken voor de projectteams in. 

Tijd voor de lunch in het werkcafé of je maakt een ommetje door de stad.

Meteen na de lunch ga je verder met de (administratieve) werkzaamheden die nodig zijn voor de projecten en de rest van de middag heb je diverse fysieke of digitale overleggen met interne projectgroepen, een ingenieursbureau of de aannemer.

Je controleert de projectplanning en actiepunten die voor deze week gepland staan zodat je goed voorbereidt aanschuift bij de projectteam overleggen die later die volgen. 

Aan het einde van de dag bel je nog met je collega projectmanagementondersteuner om samen de dag door te nemen.  

9 maanden | 32-36 uur per week | 0,8-0,9 FTE

Interim Zorgmanager € - North-Holland, South-Holland Welfare, Care & Medical Lees meer

Ben jij de Interim Zorgmanager die tijdelijk ondersteuning wil geven in regio Purmerend? De motiverende leider die het team coachend kan meenemen in verandering? Dan heeft De Zorgcirkel een interessante positie voor jou!


De Zorgcirkel is een grote en vernieuwende Noord-Hollandse organisatie voor verpleging, verzorging, behandeling, revalidatie, thuiszorg en huishoudelijke hulp thuis. Met 4000 medewerkers, 30 locaties en Zorg Thuis! staat De Zorgcirkel voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. De Zorgcirkel biedt professionele en persoonsgerichte zorg aan zo'n 7500 ouderen en hun naasten in midden Noord-Holland.

Vanwege het vertrek van de huidige Zorgmanager zoekt De Zorgcirkel, regio Purmerend, een 


Interim Zorgmanager
Purmerend – 32 - 36 uur – 9 maanden

 

Wat ga je doen?
Als Zorgmanager ben je verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening aan de 58 bewoners van de locatie Viervorst. Samen met de teams (circa 76 medewerkers met ± 39 FTE) vertaal je de koers van de organisatie naar een visie voor jouw locatie en afdelingen. Vanuit die visie geef je kaders, sturing en begeleid je de ontwikkeling van de teams. Je faciliteert een optimale samenwerking van het team. Verder neem je het team mee in de maatschappelijke opgave waar we nu voor staan; het anders organiseren van zorg vanuit het veranderende maatschappelijke perspectief. Als Zorgmanager ben je tevens de verbindende factor tussen alle mensen en partijen die betrokken zijn bij de locatie. 

Jouw uitdaging: het team motiveren en stimuleren tot de meest optimale manier van persoonsgericht denken en werken. Je zorgt ervoor dat iedereen kan doen waar hij goed in is en hebt daarin als leidinggevende een voorbeeldfunctie. Jouw hoofddoelstellingen bestaan uit drie zaken: resultaat, kwaliteit en veiligheid.

Project Manager/Programma Manager € - Overijssel, Gelderland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Standplaats: Apeldoorn

Startdatum: 17-04-2023

Einddatum: 16-04-2024

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 40

Online sinds: 24-03-2023

Functie

Voor een organisatie in Apeldoorn zoeken we een Project Manager/Programma Manager.

De duur van de opdracht betreft 12 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 40 uur per week.

Bedrijfscultuur

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Functiebeschrijving

De primaire verantwoordelijkheid van de project manager is er voor te zorgen dat de projecten de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico's) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de project manager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De project manager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico's. De project manager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De project manager onderhoudt het contact met product owner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving:

Het Kadaster heeft regie op haar verander ambitie vanuit verschillende roadmaps. Deze zijn onderverdeeld in Waardestromen en Ondersteunende Diensten. Tot Waardestromen horen de producten en diensten die directe waarde leveren voor de klanten van het Kadaster. De Ondersteunende Diensten bevatten de producten en diensten die de waardestromen ondersteunen (enablers) en de producten en diensten die de interne Kadaster organisatie ondersteunen. Elke roadmap heeft een eigen Dienst- en Product Manager (DPM). In de roadmap voor de ondersteunende dienst Klant Interactie Services staat de gewenste verandering op het Klantdomein voor nu en de komende 3 jaar. Denk hierbij aan onderwerpen als CRM, CIAM, Portals, Webwinkels en WCAG. Binnen deze roadmap wil het Kadaster een grote samenhangende verandering realiseren om daarmee weer helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Dit betekent onder andere modernisering en uitbreiding van de huidige klantcontactkanalen, voldoen aan wetgeving, security en compliancy eisen en het leveren van een inclusieve dienstverlening en het tegemoet komen aan de veranderende klantwensen en behoeftes.

De roadmap Klant Interacties Services (KIS) vormt een spil in alle veranderbehoefte binnen het Kadaster met een klant component. Om deze samenhangende behoefte de komende jaren goed te organiseren is er visie en daadkracht en slagkracht nodig. Om de DPM hierbij te ondersteunen zoeken we een ervaren Programma Manager met aantoonbare ervaring in een verander traject met veel stakeholders. Deze Programma Manager is organisatie sensitief en zorgt samen met het productteam dat de veranderingen binnen het KIS Domein volgens een nog te ontwikkelen visie en op basis van prioriteit wordt uitgevoerd. Het ‘programma' bestaat uit dat deel van de KIS roadmap die hier het meeste aan bijdraagt. Deze verandering zal veel aanpalende diensten raken. De Programma Manager organiseert dat deze aanpalende diensten rekening houden met de impact vanuit dit ‘Programma' en dat het programma zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen vanuit deze diensten.

Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar een kandidaat met gevoel en ervaring voor het klantdomein, waarbij het niet (uitsluitend) gaat om het uitvoeren van een volledig uitgeschreven project, maar om het bijsturen op te realiseren klantdoelen. Nieuwe inzichten kunnen vragen om bijsturing en het integrale karakter van de roadmap vraagt om afstemming tussen projecten. Het projectteam heeft dan ook een multidisciplinair karakter. Van IT, productmanagers, business architecten, communicatie, UX tot marketing etc.

Belangrijkste technieken, methoden en tools:

Prince2;

Scrum/Agile.

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

- Definieert samen met de interne opdrachtgever en opdrachtnemer de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast;

- Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is;

- Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren;

- Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico's en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico's en issues;

- Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan);

- Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan;

- Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren;

- Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Programmamanager Kadaster € 85 - € 85 Overijssel, Gelderland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Het Kadaster heeft regie op haar verander ambitie vanuit verschillende roadmaps. Deze zijn onderverdeeld in Waardestromen en Ondersteunende Diensten. Tot Waardestromen horen de producten en diensten die directe waarde leveren voor de klanten van het Kadaster. De Ondersteunende Diensten bevatten de producten en diensten die de waardestromen ondersteunen (enablers) en de producten en diensten die de interne Kadaster organisatie ondersteunen. Elke roadmap heeft een eigen Dienst- en Product Manager (DPM). In de roadmap voor de ondersteunende dienst Klant Interactie Services staat de gewenste verandering op het Klantdomein voor nu en de komende 3 jaar. Denk hierbij aan onderwerpen als CRM, CIAM, Portals, Webwinkels en WCAG. Binnen deze roadmap wil het Kadaster een grote samenhangende verandering realiseren om daarmee weer helemaal klaar te zijn voor de toekomst. Dit betekent onder andere modernisering en uitbreiding van de huidige klantcontactkanalen, voldoen aan wetgeving, security en compliancy eisen en het leveren van een inclusieve dienstverlening en het tegemoet komen aan de veranderende klantwensen en behoeftes.

De roadmap Klant Interacties Services (KIS) vormt een spil in alle veranderbehoefte binnen het Kadaster met een klant component. Om deze samenhangende behoefte de komende jaren goed te organiseren is er visie en daadkracht en slagkracht nodig. Om de DPM hierbij te ondersteunen zoeken we een ervaren Programma Manager met aantoonbare ervaring in een verander traject met veel stakeholders. Deze Programma Manager is organisatie sensitief en zorgt samen met het productteam dat de veranderingen binnen het KIS Domein volgens een nog te ontwikkelen visie en op basis van prioriteit wordt uitgevoerd. Het ‘programma’ bestaat uit dat deel van de KIS roadmap die hier het meeste aan bijdraagt. Deze verandering zal veel aanpalende diensten raken. De Programma Manager organiseert dat deze aanpalende diensten rekening houden met de impact vanuit dit ‘Programma’ en dat het programma zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen vanuit deze diensten.

Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar een kandidaat met gevoel en ervaring voor het klantdomein, waarbij het niet (uitsluitend) gaat om het uitvoeren van een volledig uitgeschreven project, maar om het bijsturen op te realiseren klantdoelen. Nieuwe inzichten kunnen vragen om bijsturing en het integrale karakter van de roadmap vraagt om afstemming tussen projecten. Het projectteam heeft dan ook een multidisciplinair karakter. Van IT, productmanagers, business architecten, communicatie, UX tot marketing etc.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Definieert samen met de interne opdrachtgever en opdrachtnemer de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast. 
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is. 
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren. 
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues. 
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).  
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan. 
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.  

12 maanden- 40 uur- 1 fte

Kwartiermaker Contractmanagement € - North-Holland, South-Holland Purchasing & Logistics Lees meer

De gemeente Delft wil haar contractmanagement in het IV (Informatie voorziening) domein verder professionaliseren. Dat wil niet zeggen dat het nu niet goed is, maar het kan beter. Zo willen we minder vaak verrast worden door aflopende contracten en veel proactiever kijken naar toekomstige aanbestedingen zodat we tijdig kunnen acteren. We hebben te maken met strategische keuzes van leveranciers ten aanzien van licentievoorwaarden, product life cycle, verSaaSing, etc. Voor onze grootste leveranciers willen dit tijdig weten. Het aantal leveranciers willen we graag terugdringen om zo te komen tot een aantal strategische partnerships. Dit is een kleine greep uit het verbeterpotentieel, maar er is meer.

De Kwartiermaker Contractmanagent IV die we zoeken geeft zowel invulling aan de rol van Contractmanager IV en gaat ook aan de slag als kwartiermaker voor de verdere inrichting en de professionalisering van ons contractmanagement. De laatste stap hierin is het werven van je opvolger en de overdracht.

Je werkt nauw samen met de afdeling Inkoop, de Leveranciersmanager, de Contractbeheerder en de Servicemanager. Daarnaast heb je korte lijnen met de leden van het managementteam en de Chief Information Officer.

Als kwartiermaker ga je vormgeven aan het contractmanagement IV binnen de gemeente. Je geeft leiding aan een verandering. Hierin worden de volgende stappen onderkend:

 • Inventarisatie van de huidige situatie om te komen tot inzicht en overzicht;
 • Visie ontwikkelen en voor draagvlak zorgen;
 • Ontwerp van de gewenste situatie qua processen, organisatie, informatie en tooling;
 • Implementatie van de gewenste situatie incrementeel in plateau’s;
 • Werving van een Contractmanager IV in vaste dienst en overdracht.

Als contractmanager IV geef je a.i. invulling aan het contractmanagement op strategisch niveau. Het is aan jou om onze complexe contracten en aanbestedingen te managen. Je denkt na over hoe het slimmer, sneller en beter kan. Met een strategische slag ga je met overzicht en inzicht in de markt adviseren over nieuwe contracten. Ook hou je in de gaten of onze leveranciers hun contractverplichtingen nakomen. Zie je daarin kansen of valkuilen? Dan reageer je proactief, bijvoorbeeld door lopende contracten aan te passen of te beëindigen. Jouw focus ligt met name op de grotere contracten met onze hard- en softwareleveranciers.

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten en zoekt naar een weg om alle partijen tevreden te stellen. Zo zorg je dat de samenwerking tussen de gemeente en externe leveranciers op rolletjes loopt. Wanneer heb je succes? Als je de juiste balans vindt tussen onderstaande vijf aspecten. En zo met minimale kosten maximale waarde toevoegt:

 • Relatie met de klant;
 • Risico's;
 • Dienstverlening;
 • Verplichtingen en verwachtingen;
 • Financiën.

Je bent een solide verandermanager en onderhandelaar die niet terugdeinst voor strategische gesprekken op niveau. Je gebruikt een sterk analytisch vermogen om onderbouwd advies te geven. Plannen en organiseren doe je met gedegen inzicht. Niet alleen in alle betrokken partijen, maar ook in de omgeving, want als gemeente werken we altijd voor de maatschappij. Je gaat voor resultaat en bent niet bang om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, je staat stevig in je schoenen en wilt stappen van betekenis zetten voor de gemeente Delft.

12 maanden | 36 uur per week | 0,9 FTE

Projectmedewerker Duurzaamheid Inwoners € - Utrecht, Flevoland Construction & Engineering Lees meer

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Het realiseren van deze doelstelling kunnen we niet alleen. Daarvoor moeten we intensief samenwerken met onze inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. Ook moeten we meer dan ooit de synergie opzoeken met onze eigen gemeentelijke projecten en opgaves zodat we werk met werk kunnen maken. We zien dat de uitvoering van, onder meer verduurzaming van de woningen op gespannen voet staat met de toenemende (energie)armoede bij onze inwoners. Dat vraagt om een nieuwe aanpak voor onze inwoners.

Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk en de gemeente voor de komende periode om aan deze opgave te werken.

Eén van de opgaven is “Duurzaamheid Inwoners”. Een actiegerichte aanpak voor verduurzaming van woningen met daaraan gekoppeld het actief informeren van alle doelgroepen over de beschikbare middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In de aanpak wordt speciale aandacht gegeven aan de maatregelen voor de korte termijn ten behoeve van (kwetsbare) inwoners en het terugdringen van energiearmoede. De aanpak is laagdrempelig en toegankelijk, gericht op het ontzorgen van inwoners die het zwaar hebben.

De tijdelijk projectmedewerker wordt direct aangestuurd door de Programmamanager Duurzaamheid Inwoners, denkt en werkt hands-on mee aan de uitvoering van dit programma. De nadruk ligt hierbij op actie en implementatie.

Opdracht

Samen met de collega’s die in het programma werken, werk je de plannen verder uit en ga je actiegericht aan de slag met de uitvoering hiervan. Je hebt frisse en eigenzinnige ideeën om de inwoners in de diverse doelgroepen te bereiken en voert die ideeën ook uit. Dit betekent onder andere dat je:

 • Contact hebt met bewoners, instellingen en andere betrokkenen;
 • Onderzoekt en ervaringen opdoet wat de echte behoeftes van inwoners zijn om over te gaan tot verduurzaming van de woning;
 • De buurt ingaat en inwonersbijeenkomsten organiseert;
 • De samenwerking opzoekt binnen de organisatie met collega’s binnen en buiten het Ruimtelijk Domein;
 • Binnen het programma meedenkt over oplossingsrichtingen, én actief meewerkt aan de uitvoering;
 • Geen 9 tot 5 kantoorbaan hebt, je frequent in Nieuwegein op kantoor of in de wijken aan het werk bent, en geen afgebakende functie hebt. Samen met de andere collega’s in het team doe je wat er nodig is om de resultaten te behalen.

6 maanden - 32/36 uur - 0,89/1fte

Vakgroepleider/verandermanager Rayonbeheer € - Groningen, Friesland, Drenthe Human Resources Management Lees meer

Ga tijdelijk aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier verrassend veel kanten op. En wát je ook doet, als Wetterskipper maak je altijd een verschil in de wereld om je heen. Je draagt bij aan een veilige en leefbare provincie. Voor mens en natuur. Voor huidige en volgende generaties. En wat doe jij morgen met water? De vakgroep rayonbeheer Rayonbeheer gaat over de zorg voor het op peil houden en aan- en afvoeren van het (oppervlakte)water in sloten, meren en kanalen. Dit beheer wordt afgestemd op de eisen die de aanwezige functies in het gebied (wonen, landbouw, natuur) stellen. Rayonbeheerders hebben daarom nauwe contacten met de gebruikers van het gebied. Inzet is de zorg voor het juiste waterpeil en het voorkomen van te veel water (wateroverlast) of te weinig water (watertekort). De opdracht We zoeken een ervaren manager die een gedegen verandering teweeg heeft gebracht vanuit het oogpunt van organisatiecultuur met aantoonbaar resultaat. Je bent een gedegen gesprekspartner op directie en bestuurlijk niveau en weet de rayonbeheerders in hun kracht te zetten om invulling te geven aan de veranderingen die op ons afkomen. Wat verwachten we van de kandidaat? De geschikte kandidaat is in staat om in een korte periode, samen met de collega vakgroepleider en beleidsmakers, de veranderingen die op ons afkomen en onze ambities verder vorm te geven in het meerjarig beleidsplan. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen en implementeren van dit meerjarig beleidsplan naar de gewenste en benodigde onderlinge samenwerkingen binnen de vakgroep en Wetterskip breed. Samen met de vakgroepleider Zuid ben je verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en beleid aangaande BOVI, NPLG, FPLG, Wabos, Veenweidevisie en andere ontwikkelingen. Je geeft leiding aan 24 rayon- en eilandbeheerders binnen de vakgroep Noord. Je bent eindverantwoordelijk voor het peilbeheer en weet binnen de crisisorganisatie wat er van jou als vakgroepleider wordt verwacht. Daarnaast rapporteer je ontwikkelingen, doelen, voortgang, resultaat en financiën binnen de opgave watersystemen.

Beleidsadviseur Diversiteit en Inclusie, Sr. € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

De gemeente Utrecht werkt afgelopen jaren aan een veilige en toegankelijke stad waarin iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. In 2023 wordt een opgaveteam Inclusie en Diversiteit verantwoordelijk om Inclusie en Diversiteit te versterken in de ambtelijke organisatie. Voor de zomer wordt een definitief opgaveplan aan de gemeenteraad aangeboden. Dit team wordt komende maanden voor de komende 4 jaar ingericht. Tot die tijd werkt het team in tijdelijke samenstelling aan het opstellen van het definitieve opgaveplan, uitvoeren en doorontwikkelen van het bestaande I&D-beleid en het op gang brengen van de gemeentebrede beweging die deze opgave vraagt. Binnen dit team werk je naast de vaste beleidsmedewerker inclusie en diversiteit. Je taken zijn:

 • Inzet op bewustwording inclusie in afdelingen/teams
  • Opbouwen en onderhouden gemeentebreed leer- en ontwikkelaanbod, met interne en externe trainers (inclusief trainingsprofielen: welke type training past bij welk type functie). Ism thema leren en ontwikkelen. Onderdeel van de gemeentebrede ondersteuningsinfrastructuur I&D.
  • Advies aan onderdelen hoe te werken aan bewustwording (open gesprekken voeren). Adviseur/sparringpartner directeuren en HR-businesspartners: waar liggen in dit onderdeel kansen en urgentie?
 • Ontwikkelen beleid inclusief leiderschap
  • Onderzoeken hoe we professioneel handelen kunnen verankeren in het professioneel handelen van leidinggevenden: opleiding, ontwikkeling, Managementdevelopment-programma.
  • Inclusief leiderschap verankeren in werving/selectie leidinggevenden.
 • Richting geven aan organisatie/cultuurveranderingen (per organisatieonderdeel en gemeentebreed)
  • Diversiteit en inclusie verbinden met gemeentebrede organisatieontwikkeling
  • Communicatie en inspiratie over inclusie (gezicht geven, goede voorbeelden, online en offline)
 • Ontwikkeling norm stellen en handhaven - ongewenste omgangsvormen en integriteit.
  • Utrechts kader ongewenste omgangsvormen ontwikkelen en introduceren in de organisatie (link 1. bewustwording)
  • Positioneren vertrouwenspersonen en andere ondersteuning (bekend en toegankelijk maken)
  • Adviseren juridische verankering discriminatie in rechtspositie, inclusief ondersteuning leidinggevenden (bijv. via standby-team).
 • Diverse instroom, doorstroom en uitstroom realiseren
  • Realiseren instroom meer cultureel divers talent (met name in schaal 12 en hoger): agenderen en urgentie creëren bij de 20 directeuren en van daaruit ontwikkelen/besluiten/implementeren instrumentarium.
  • Coördinatie op binnenhalen mbo-stagiairs (doelstelling bedrijfsvoering). Samenwerking met Onderwijs gezamenlijk verkennen en realiseren ambities mbo-agenda hierop.
  • Realiseren instroom collega’s met een arbeidsbeperking.
  • Doorstroom realiseren van bovenstaande doelgroepen (specifiek culturele diversiteit naar schaal 12 en hoger), onder meer door ontwikkelen I&D dashboard.
 • Monitoring en verantwoording
  • Ontwikkelen monitoring en sturing vanuit het programma op maatschappelijke sensitiviteit (incl. kwalitatieve en kwantitatieve monitoring op ism Onderzoek).
  • Coördinatie beantwoording raadsvragen op maatschappelijke sensitiviteit binnen portefeuille P&O en gezamenlijk met diversiteit.
  • Hoofdstuk schrijven in organisatiebrede aanpak over de opgave I&DWijkbureau Manager € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

De Gemeente Utrecht (Wijken) is op zoek naar een manager Wijken. We zoeken een resultaatgericht leider, manager, netwerker en je weet waar het over gaat. Je werkt vanuit Wijken aan het versterken van gemeente brede samenwerking in buurten en wijken. De ‘Utrechtse kijk op leiderschap’ is integraal van toepassing op dit profiel. De organisatieonderdeel Wijken heeft drie rollen in de stad en in de gemeentelijke organisatie. Buurtkennis ophalen en aanbieden aan de stad, participatie versterken op de Utrechtse manier en initiatieven ondersteunen. Dit doen wij in een gelaagdheid van vormen, in de wijken en buurten via de Wijkbureau’s. Laagdrempelig en benaderbaar. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners zijn dagelijks gesprekspartners van de wijkbureau medewerkers en de wijkadviseurs. We doen dit door enerzijds adviserend en anderzijds agenderende rol te vervullen binnen de gemeentelijke organisatie in al haar diversiteit. Tot slot doen we dit door onderdeel te zijn van verschillende programma’s allen met de doelstelling de leefbaarheid in de buurten, wijken en in de stad structureel proberen te versterken. Je taken zijn

 • Lid van het MT Wijken waarbij je een bijdrage levert aan strategische en tactisch vraagstukken
 • Gedelegeerd opdrachtgever optreden bij inhoudelijke trajecten op het gebied van participatie, initiatief en samenwerking in buurten
 • Tactisch en operationeel aansturen van een of meerdere Wijkbureaus
 • Tactisch en operationeel onderdeel van gemeente brede opgaves en programma’s
 • Tactisch en operationeel verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles
 • Verbinding van stedelijke opgaves op strategisch niveau aan wijkdynamiek.


Inkoper, Contract- en Leveranciersmanager ICT (2fte) 18-36 u p/w € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Domstad IT is de afdeling, die binnen Gemeente Utrecht werkt aan het ontwikkelen, leveren en beheren van IT-systemen. We leveren daarmee een bijdrage aan de realisatie van de strategische opgaven van de stad. Binnen DomstadIT dragen we een warm hart toe aan de Agile realisatie principes. Dit is tevens één van de realisatie principes van de Common Ground visie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Onderdeel van DomstadIT is het team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM). Dit team doet de inkoop, contract-, leverancieren het software asset management voor gemeentelijke IT-systemen. Het team is op zoek naar versterking met een ervaren Contract-, Leverancier manager. Dit is je werk Als Contract-, Leverancier manager werk je samen met meerdere collega’s in het team CLM. Binnen de afdeling willen we graag jouw kennis, ervaring en enthousiasme inzetten voor de verdere ontwikkeling van professioneel Contract en Leveranciersmanagement. Dit in een actieve en trekkende rol. Je gaat uitvoering geven en bijdragen aan de verbetering van het gemeentelijke sourcing- en innovatiebeleid voor ICT. Functie omschrijving De Inkoper, Contract- en Leveranciersmanager ICT is verantwoordelijk voor Contractmanagement, Tactisch Leveranciersmanagement en decentrale inkoop. Is aanspreekpunt in het ICT inkoopproces voor de proces- en contracteigenaren wat betreft inkoopbehoefte. Dit ga je doen

 1. Contractmanagement
 2. Tactisch Leveranciersmanagement
 3. Decentrale inkoop
Ad 1. Contractmanagement
 • Participeert in het aanbestedingstraject en voert hierbij de regie over afdeling brede en vakoverstijgende trajecten.
 • Bewaakt de contractafspraken en adviseert contracteigenaar over contractmanagement en over de contractmanagement tools van IB JZI (o.a. in gebreke stelling; verlenging; opzegging; ontbinding)
 • Toetst offertes op afspraken contractafspraken.
 • Rapporteert leveranciersprestatie en financiën aan de contract eigenaren en per kwartaal richting het management.
 • Escalaties naar de leverancier.
 • Signaleert tijdig einddatums van contracten naar contracteigenaar en life cycle management.
 • Beheren van licenties (Software asset management).
Ad 2. Tactisch leveranciersmanagement
 • Verkennen, starten en onderhouden en – waar relevant – verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met kernleveranciers.
 • In samenwerking met leverancier bijdrage leveren aan innovatie beleid.
 • Geeft advies t.b.v. de strategische leveranciers en mogelijke veranderingen daarin.
 • Ontwikkelt en onderhoud een relatienetwerk.
 • Adviseert de operationele leveranciersmanager.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd.
Ad 3. Decentrale inkoop Aanspreekpunt voor budgethouders/aanvragers over een inkoopbehoefte en adviseert met betrekking tot inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Utrecht, in samenwerking met JZI;
 • Inventariseren van de (te verwachten) inkoopbehoeften in het organisatieonderdeel als input voor het inkoop jaarplan en de gemeente brede aanbestedingskalender.
 • Aanspreekpunt voor de relevante productgroep eigenaren voor
  • het vertalen van de betreffende productgroep strategie in inkooptrajecten.
  • informatie van gebruikers of de markt, voorstellen tot standaardisatie, bundeling of samenwerking.
 • Toetst op rechtmatigheid en mogelijke afwijkingen van de kaders.
 • Afweging maken en advies geven hoe de opdracht ingekocht moet worden om de beste kwaliteit-prijsverhouding te krijgen, in ogenschouw nemend de maatschappelijke doelstellingen (MKB, duurzaamheid en social return), het juridisch kader en streeft naar optimalisatie door onder andere bundeling van inkopen.
 • Proces begeleiden van inkooptrajecten.