Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Solutions Architect € 85 - € 125 Noord-Holland, Zuid-Holland;Utrecht, Flevoland;Groningen, Friesland, Drenthe;Brabant, Limburg, Zeeland;Overijssel, Gelderland Information TechnologyInformation TechnologyInformation Technology Lees meer
Ben jij de Dynamics365 expert die klanten adviseert op het snijvlak van technologie en proces? Je bent als Solution Architect de sleutelfiguur in het speelveld van nationale en internationale klanten die de digitale transitie van huidige omgeving naar het Microsoft Dynamics 365 platform maken. Je vertaalt de wensen van de klant in een conceptuele en kwalitatieve totaaloplossing. Deze implementeer je samen met de projectmanager en de technical architect. Van kick-off tot live-gang ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke- en technische realisatie van de Microsoft Dynamics 365 oplossing.

Als Solution Architect bepaal je de opmaak van het “Solution Landscape” op basis van het Business Assessment en ondersteun je de uitvoering en validatie ervan Je levert deliverables en work products op voor de projecten Je brengt de projectobjectieven met de resource-objectieven in balans en stuurt het projectteam zo aan dat de teamleden de vooropgestelde deliverables conform afspraak en kwaliteitsnorm opleveren Je ondersteunt en geeft advies in het hele presalestraject Je begeleidt het projectteam bestaande uit analisten en developers, in onder meer volgende disciplines: solution architecture, application consulting, technology consulting (hard- en software), development en Service Project Manager
Adviseur Regionale Energie Strategie € 50 - € 100 Overijssel, Gelderland Bouw & Techniek Lees meer
Startdatum: 11-10-2021
Einddatum: 31-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: 01-10-2021 om 08:00 uur
Werkzaamheden
Als Trekker Energie & Ruimte, onderdeel elektriciteit heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES t.a.v  de zoekgebieden en verkenningsgebieden verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders. Samen met de andere trekkers in de werkorganisatie werk je aan een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst.
Verantwoordelijkheden
De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.
Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.
Daarbij coördineer je het proces voor de verdere ontwikkeling van de zoekgebieden en de verkenningsgebieden op regionaal niveau. Daarbij begeleid en volg je de deelnemende gemeenten zo passend mogelijk om de RES 1.0 zoveel als mogelijk naar de realisatie te brengen. Uiteraard is oog voor participatief en bestuurlijk draagvlak daarbij relevant. Daarom werk je nauw samen met de andere trekkers en leden van de projectorganisatie en stuur je de assistent Energie&ruimte aan om deze zo goed mogelijk te kunnen laten ondersteunen in dit proces.
Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

- Je zorgt voor de doorstart en functioneren van de werkorganisatie op het vlak van energie & ruimte, onderdeel elektriciteit;
- Je stemt ontwikkeling van de zoekgebieden nauw af met de trekker warmte;
- Je helpt mee aan het ontwikkelen van het plan van aanpak RES2.0...
Omgevingsmanager Regionale Energie Strategie € 50 - € 100 Overijssel, Gelderland Bouw & Techniek Lees meer
Startdatum: 01-10-2021
Einddatum: 31-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: 01-10-2021 om 08:00 uur
Werkzaamheden
Als Trekker Participatie heb je de taak om het in gang gezette participatietraject rondom de RES verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en ruim 500 stakeholders. De stakeholders die een relevante rol voor zichzelf zien voor de uitvoering van de RES zijn verbonden in de zogeheten Participatietafel. De trekker Participatie is o.a. mede verantwoordelijk voor het verder doorontwikkelen en vormen van deze participatietafel. Tevens is de Trekker Participatie aan zet om zo goed mogelijk de vele stakeholders aan boord te houden ofwel te krijgen. Actief meedenken en meewerken om dit in het proces en in de praktijk vorm te geven is daarom jouw focus.
Verantwoordelijkheden
De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.
Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.
Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

- Je zorgt voor de doorstart van de participatietafel;
- Je vormt actief deel uit van de werkorganisatie RES;
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0 vanuit de blik van participatie;
- Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
- Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met partijen over hun inzet in het proces en beoogde resultaten;
- Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt g...
Finance ERP Consultant € 75 - € 100 Noord-Holland, Zuid-Holland;Utrecht, Flevoland;Groningen, Friesland, Drenthe;Brabant, Limburg, Zeeland;Overijssel, Gelderland Information Technology Lees meer
 • Als Senior Finance Consultant MS Dynamics AX-365: 
 • Speel je een cruciale rol in de volledige levenscyclus van de implementatie. 
 • Breng je de behoeftes van de klant in kaart. 
 • Ontwerp je een oplossing met standaard MS Dynamics AX-365-functies. 
 • Voer je een Fit-Gap analyse uit en stel je een blauwdruk op. Start je de ontwikkeling en configuratie van de AX-solution. 
 • Geef je input aan de developer voor eventueel maatwerk en/of integraties. 
 • Ondersteun je de klant tijdens de overgang: training key-users, support bij validatie, opzet en uitvoering van het migratieplan. 
ERP Consultant € 65 - € 100 Noord-Holland, Zuid-Holland;Utrecht, Flevoland;Groningen, Friesland, Drenthe;Brabant, Limburg, Zeeland;Overijssel, Gelderland Information Technology Lees meer
Ben jij als lead consultant de spil tussen de klant en serviceorganisatie? Na een gedegen inwerkperiode leer je de klanten goed kennen en vorm je samen met de Service Delivery Manager ons gezicht. Je hebt frequent contact met jouw klanten en houdt zowel de markt als de ontwikkelingen van de applicatie(s) die jij beheert in de gaten. Het ultieme doel is dan ook om bij klanten door te groeien tot Trusted Advisor en deze mee te nemen in nieuwe producten en/of diensten die wij aan kunnen bieden vanuit onze Service Organization. 

Je analyseert en verhelpt incidenten, beantwoord klantvragen en begeleidt doorontwikkeling 
Samen met de Service Coördinator zie jij toe op een adequate opvolging van de tickets 
Op het gebied van doorontwikkeling is het jouw taak om de behoefte goed te inventariseren en deze in samenspraak met de Solution Architect te vertalen naar een passende oplossing Je springt bij wanneer om de continuïteit te waarborgen wanneer klanten behoefte hebben aan on-site of stand-by support Jij behoudt een goede samenwerking met je collega’s van de serviceorganisatie.
Contractadviseur vaarwegen € 50 - € 100 Noord-Holland, Zuid-Holland Bouw & Techniek Lees meer
Startdatum: 11-10-2021
Einddatum: 30-09-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 24-09-2021 om 17:00 uur
In het team contractmanagement van cluster WNZ A Vaarwegen word je ingezet op het vast onderhoudsproces, het variabel onderhoudsproces of betrokken bij de contractvoorbereiding van nieuwe onderhoudscontracten. Je bent aanspreekpunt voor de contractmanager en gesprekspartner voor de opdrachtnemer binnen je vakgebied. 
De volgende competenties zijn voor deze opdracht van belang:

- Je bent een echte doorzetter, ook als je weerstand ervaart.
- Je toont initiatief en wilt graag, samen met anderen, projecten tot een succes maken.
- Je bent klantgericht, accuraat, oplossingsgericht, communicatief vaardig en kunt snel schakelen.
- Je kunt goed plannen, organiseren en samenwerken, bent analytisch sterk en klantgericht, en werkt actief aan je eigen ontwikkeling.
- Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. 


Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 
Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan d...
Adviseur Duurzaamheid € 50 - € 100 Noord-Holland, Zuid-Holland Bouw & TechniekBouw & Techniek Lees meer

- Uitvoering van de Transitievisie Warmte 1.0 en het uitrollen van de eerste wijkuitvoeringsplannen.
- Samenwerking in de regio voor de warmtetransitie binnen de RES Holland Rijnland en de Leidse regio.
- De coördinatie van een onderzoek naar aquathermie met het waterschap en een van de buurgemeentes.
- Het onderhouden van contacten met lokale en regionale stakeholders voor de energietransitie en duurzaamheid, zoals de woningcorporaties, netbeheerders, duurzaamheidsplatform en lokale energie coöperaties.
- Het leveren van een bijdrage aan intern beleid zoals de Omgevingsvisie en -wet.

Ons team Bestuur, strategie en bedrijfsvoering bestaat uit strategisch adviseurs en (project)medewerkers van het bestuurs- en directiesecretariaat. Ons team is betrokken bij of vervult een coördinerende en verbindende rol bij allerlei organisatie brede projecten, zoals regionale samenwerking, duurzaamheid en burgerparticipatie.
Het programma duurzaamheid (3 fte) bestaat uit twee senior adviseurs en een junior adviseur. Daarnaast wordt je bij uitvoer van het programma bijgestaan door collega’s van andere teams, externe bureaus en regionale c...

Startdatum: 11-10-2021
Einddatum: 11-04-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 23-09-2021 om 11:00 uur
Communicatieadviseur Open Overheid € 50 - € 100 Noord-Holland, Zuid-Holland Marketing, Sales & Communicatie Lees meer
Startdatum: 04-10-2021 
Einddatum: 04-10-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: 24-09-2021 om 08:00 uur
Openbaarheid is een recht van de burger, niet een gunst aan de Amsterdammer. Het uitgangspunt 'open, tenzij' moet leidend zijn in de hele organisatie. Deze bestuurlijke ambitie is opgenomen in onder andere het coalitieakkoord van het college van B&W. Daarnaast vervangt binnenkort het wetsvoorstel open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Om deze grote verandering binnen de gemeente Amsterdam te begeleiden, is het programma Open overheid gestart.

- Bepalen van communicatiestrategie, in lijn met de aanpak van het programma Open overheid en die bijdraagt aan het behalen van de doelen van het programma Open overheid.
- Uitvoeren of uitzetten van de daaruit voortkomende activiteiten en acties en deze monitoren.


Dit is typisch zo'n verandering waarvan iedereen zegt: goed idee, transparantie is belangrijk! Maar als het puntje bij paaltje komt, blijkt het toch vaak spannend om écht transparant te zijn. Het programmateam is daarbij niet eindverantwoordelijk, dat blijft het management, maar ze is wel kader stellend, adviserend, faciliterend en zorgt voor verslaglegging en verantwoording.
We zoeken een ervaren en stevige communicatiestrateeg die samen het met programmateam én andere betrokkenen betekenis kan geven aan deze ontwikkeling. Die doelgroepen kan verleiden om 'open, tenzij' toe te passen en daar communicatief bij kan ondersteunen. Een denker én een doener dus. Iemand die enthousiast en bekwaam is om zowel met de strategie als met de operationalisering ervan aan de slag te gaan. Een verbinder met ruime ervaring binnen de overheid, en het liefst ook met het onderwerp openbaarheid. Iemand die ervaring heeft met (interne) communicatie bij veranderingen, die weet om te gaan met weerstand en die resultaten weet te halen.
De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers v...
Business Controller € 70 - € 80 Utrecht, Flevoland Financieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer
Als Business Controller bij de gemeenten Woerden en Oudewater vervul je een sleutelfunctie in een wendbare organisatie. De financiële processen en producten zijn verbonden met alle gemeentelijke werkzaamheden. Vanuit een onafhankelijke positie weet jij verbinding te maken tussen de verschillende vakgebieden. Als Business Controller ben jij bovendien veelal de spin in het web bij verschillende gremia, werkgroepen en overleggen. Jouw proactieve houding en goede communicatieve vaardigheden komen dan goed van pas. Met kritische vragen, heldere adviezen en positief meedenken geef jij optimaal vorm aan de sterke informatiepositie van jouw functie. 

 Dit doe je door: 
- Op te treden als de (financiële) sparringpartner én de counterpart van het management; 
- Overtuigend te adviseren en te presenteren;
- Uitvoering te geven aan bijvoorbeeld de begroting, kadernota en jaarrekening van jouw domein; 
- Uitvoering te geven aan de interne P&C-cyclus en deze verder optimaliseren; 
- Te adviseren over maatregelen om gesignaleerde risico’s te beperken; 
- Te zorgen voor heldere managementtrapporten en dashboards; 
- Kansen te signaleren tot verbetering van de informatievoorziening, processen en de bedrijfsvoering in het algemeen, je kijkt dus breder dan alleen financiën; 
- Strategische kansen te signaleren om de organisatie en de dienstverlening efficiënter en effectiever te maken; 
- Te staan voor wat je denkt en vindt, zonder gelijk te willen hebben maar gelijk te krijgen; 
- Bruggen te slaan en te enthousiasmeren.
Financial Controller € 70 - € 80 Overijssel, Gelderland Financieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer
Voor het team Bedrijfsvoering en organisatie (B&O) binnen de afdeling Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Informatiemanagement (BDI) van Waterschap Vallei en Veluwe zijn wij op zoek naar een financial controller. Het team bestaat uit ruim 40 medewerkers die zich bezighouden met planning en control, personeel en organisatie, financiën en Arbo en milieu. Samen hebben we de ambitie om de organisatie te voorzien van een betrouwbare administratie, sturingsinformatie en integraal advies. 

 Het team heeft, evenals de afdeling, een paar grote ontwikkelopgaven op de agenda staan waaronder de doorontwikkeling van de brede bedrijfsvoering en concernsturing. Om hier voldoende tijd voor vrij te maken wordt op tijdelijke basis ingehuurd.

Wat ga je doen? 
In deze functie: 

 1. Geef je inhoudelijk sturing aan het opstellen van de jaarrekening: 
- Het coördineren van het proces van het opstellen van de jaarrekening; 
- Helpen bij de totstandkoming van het jaarverslag; 
- Contactpersoon richting accountant; 
- Het zelfstandig uitvoeren van een aantal werkzaamheden voor de jaarrekening; 
- Afstemmen en delen van verwachtingen met alle betrokkenen; 
- Voorbereiden van de voorstellen ter besluitvorming. 

 2. Overige voorkomende taken, waaronder 
- Het uitvoeren van interne audits, waaronder werkzaamheden voor de spendanalyse (controle op rechtmatigheid van inkoop en aanbesteding); 
- Beantwoorden van vragen vanuit de organisatie op financieel gebied, etc.
ICT ontwikkelaar koppelvlak € 50 - € 100 Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer
Startdatum: 01-10-2021
Einddatum: 01-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 8
Sluitingsdatum: 22-09-2021 om 12:00 uur
Wat ga je doen

- Voor het verbeteren van de doorstroom van gegevens uit overheidsopdrachten van advies bureaus naar de NDFF moeten een aantal stappen gemaakt worden:
- Betrekken en consulteren van de advies bureaus
- Inventariseren technische mogelijkheden van bureaus
- Ontwikkelen van een aantal [ 2 tot 4] conversieprogramma’s naar generieke koppelvlakken
- Aansturen ICT-engineer voor deze werkzaamheden
- Bespreken van mogelijkheden met individuele advies bureaus
- Organiseren implementatie 

​​​​​​Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

- Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
- Natuurinformatie en Natuurbeheer
- GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
- Stikstof en Natura 2000


De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest complete databank met natuurgegevens in Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert zo veel mogelijk natuurgegevens in Nederland en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over het voorkomen en de ontwikkeling van planten- en diersoorten. De gebruikers hebben met de NDFF de beschikking over een databank met meer dan 150 miljoen waarnemingen van hoge kwaliteit.
Onze kleine, dynamische organisatie bestaat uit 10 medewerkers verdeeld over een Serviceteam en een Scrumteam. Het Serviceteam bedient onze klanten (1e lijn) en het Scrumteam zorgt voor de ontwikkeling en het beheer
van de databank en de verbonden applicaties. Het gehele pakket van functioneel, applicatie- en technisch beheer wordt binnen het team gedekt. De NDFF werkt nauw samen met een groot deel...
Financieel Adviseur € 65 - € 80 Overijssel, Gelderland Financieel, Bankieren & VerzekerenFinancieel, Bankieren & VerzekerenFinancieel, Bankieren & VerzekerenFinancieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer
Binnen het team financiën & control zijn we op zoek naar 4 Financieel Adviseurs met elk een eigen aandachtsgebied: Bedrijfsvoering, Bestuur & Dienstverlening, Fysiek en Sociaal Domein. Als zelfstandig acterende Financieel Adviseur ben jij de schakel tussen business en financiën. Daarbij draag jij zorg voor een goede verstandshouding tussen de teams F&C en Administraties. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn o.a. als volgt: 
 - Jij voert uit en draagt bij aan de verschillende producten voor de Planning & Control-cyclus, zoals de jaarrekening, begroting, rapportages en de financiële informatievoorziening; 
- Je geeft - gevraagd en ongevraagd - onafhankelijk en integraal financieel advies. Dit doe je helder en effectief; 
- Je draait je hand niet om voor het coördineren van een P&C-document en het (door)ontwikkelen van Barnevelds’ P&C-instrumenten. Met jouw deskundigheid lever jij hier een belangrijke bijdrage aan; 
- Je toetst voorstellen uit de organisatie en het beoordeelt de consequenties. Hierbij ligt de focus op financiële juistheid, rechtmatigheid, volledigheid en risico's; 
- Je draagt bij aan het bewaken en blijvend optimaliseren van de financiële processen; 
- Je rapporteert aan de Teammanager F&C en Administraties.
Azure Specialist € 80 - € 92 Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer
Voor onze eindklant zoeken wij een Azure Specialist.
De opdracht

Start opdracht zsm (01-10-2021)
Duur opdracht tot 31-12-2021 met optie op verlenging
Uren per week 36
Locatie Zeist / Thuis
Tarief € 80 - € 92
Jouw rol als Azure Specialist

We zijn op zoek naar een professional met passie voor IT en automatiseren. Jij gaat aan de slag met het Outsystems Low Code platform in Azure. Er staat al een OAP ontwikkelstraat en deze structuur moet verder worden geprofessionaliseerd en uitgebreid met een extra omgeving (T). Hiervoor werk je met ARM templates en automatisering om de omgeving hands-off neer te kunnen zetten. Ook denk je hierbij aan de beheeraspecten zoals monitoring van performance en problemen in het platform. Uiteindelijk zul je deze kennis overdragen aan collega’s die het platform structureel beheren.
Azure, ARM templates, Azure DevOps en PowerShell Desired State Configuration zijn voor jou gesneden koek. Je kunt zelfstandig schakelen met het Cloud Service Team en het Outsystems team voor afstemming over de inrichting en architectuur van het platform. De architect van het IT4IT team zal je ondersteunen bij de inrichtingskeuzes.
Transport Planner € 25 - € 65 Noord-Holland, Zuid-Holland Inkoop & Logistiek Lees meer
Als Planner ben je verantwoordelijk voor een optimale uitvoering van het planningsproces en onderhoud je tijdens de ritten contact met chauffeurs en klanten. Doelstelling is een optimaal rendement van de dagelijks ritten te behalen, daarbij tijdig in te spelen op onvoorziene omstandigheden en partijen te informeren over de status van de zending.  

Wat ga je doen?
 • Zorg dragen voor een optimale en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.
 • Zendingen en dedicated eenheden inplannen en indien nodig verbeteringen aanbrengen.
 •  Samenstellen van overzichten van vrachten, vervoerscapaciteit en tarievenlijsten.
 • Opsturen en bewaken van ken- en stuurgetallen op gebied van dagomzet, gemiddelde snelheid, verbruik en productiviteit.
 • Chauffeurs informeren over starttijden, aan het begin van de dienst op weg helpen en contact onderhouden.
 • Chauffeurs instrueren en adviseren.
 • Klanten informeren over de voortgang van zendingen en eventuele wijzigingen in de planning.
 • Wachtkosten registreren en klanten daarover informeren. Knelpunten signaleren en adviseren over verbeteringen in het operationele proces. 
Gebiedseconoom € 50 - € 100 Utrecht, Flevoland Bouw & Techniek Lees meer
Startdatum: 01-10-2021
Einddatum: 01-04-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16-24
Sluitingsdatum: 24-09-2021 om 08:00 uur
Korte beschrijving speelveld
We zoeken een Gebiedseconoom voor het team Investeren & Exploiteren van de Ontwikkelorganisatie Ruimte. Bij dit team ontwerpen wij creatieve en praktische oplossingen om samen met andere partijen ruimtelijke ontwikkelingen financieel en contractueel mogelijk te maken. Wij hebben gebiedsontwikkeling, verstand van publieke en private geldstromen, contract- en risicomanagement en waarde-creatie. Wij zetten onze marktkennis en onze financiële en juridische kennis in om tot afspraken te komen, deze vast te leggen en te bewaken.
Dit is je werk
Als planeconoom ga je aan de slag voor de gebiedsopgave in de stad. Utrecht geeft vorm aan een ambitieuze stedelijke opgaven. Als medior planeconoom ben je flexibel inzetbaar op (een aantal van) deze opgaven. Je maakt deel uit van het team gebiedseconomie.
Je neemt deel aan gebieds- en projectoverleggen waarin de actuele ontwikkelingen in het gebied en/of projecten besproken worden. Samen met de vastgoedadviseur adviseer je waar nodig, ben je betrokken bij de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomsten en stel je exploitatieberekeningen en-analyses op.
Werkzaamheden bestaan uit:

- Actualiseren van grondexploitatieberekeningen,  haalbaarheidsstudies, risicoanalyses
- In samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders en ruimtelijke (gebieds)regisseur voorstellen doen voor financiële strategie en contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen;
- Betrokkenheid bij onderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over exploitatieovereenkomsten en gronduitgiftes;
- Afwijkingen analyseren en (bestuurlijke) opdrachtgevers informeren en adviseren;
- Planeconomische advisering bij particuliere initiatieven.


Je werkplek
De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt opgavegericht in een matrixorganisatie. Inhoudelijke en financiële ve...