Personal Jobs

Beleidsontwikkelaar werk en inkomen

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-08-2022
Einddatum: 01-11-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16 tot 20
Sluitingsdatum: 04-07-2022 om 09:00 uur

Opdracht omschrijving
Het belangrijkste onderdeel van de opdracht is het voorzitterschap voor de subsidietafel Financieel zelfredzame en digi- en taalvaardige inwoners en de integratie van nieuwkomers (FIT). Samen met de inhoudelijk medewerker bereid je de subsidietafelbijeenkomsten voor en begeleid je de bijeenkomsten. Samen met de partners van de tafel kom je tot een nieuw uitvoerings- en bestedingsplan voor de jaren 2023/2024 en volg je de uitvoering van de projecten/activiteiten over het lopende jaar 2022. Uiteraard is samenwerken een belangrijk onderdeel van je werk. Je werkt vooral veel samen met interne collega’s van team Maatschappelijke Ontwikkeling die gaan over schuldhulpverlening, laaggeletterdheid en inburgering. Daarnaast ga je aan de slag met  het implementeren van het Jongeren Perspectief Fonds. Ook hiervoor ga je in gesprek met interne en externe partijen en maakt afspraken.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners. Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ong. 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerker onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

  • Afgeronde HBO bachelor opleiding;
  • Werkervaring in de afgelopen 5 jaar met strategische of tactische beleidsontwikkeling bij een gemeente;
  • Werkervaring in de afgelopen 5 jaar met procesbegeleiding en het begeleiden van bijeenkomsten met verschillende interne- en externe stakeholders;
  • Werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het domein van werk en inkomen op een de onderwerpen participatiewet, schuldhulpverlening en/of inburgering.