Personal Jobs

Afdelingshoofd Openbare Werken

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-08-2022
Einddatum: 01-08-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 08-07-2022 om 09:00 uur

Opdracht

 • Interim afdelingshoofd Openbare Werken, lid MT, en tevens interim teamleider Werken en Projecten totdat de inrichting van de afdeling wijzigt. 
 • Tevens verantwoordelijk voor het realiseren van de veranderopgave van de afdeling, zoals o.a. beschreven in het rapport over de analyse van de afdeling.

Door een externe partij is een analyse uitgevoerd waarbij is gekeken naar de binnendienst en op basis van de areaalgegevens is onderzocht in hoeverre toegekende middelen en beschikbare tijd toereikend zijn om de opdracht van de afdeling uit te voeren. In dit rapport worden een aantal adviezen gegeven ter verbetering. Het realiseren van deze verbeteringen zijn onderdeel van de opdracht.

Extra informatie

 • 5 dagen per week op kantoor, niet thuiswerken.

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het realiseren van veranderopgaven als Afdelingshoofd binnen een gemeente of overheidsorganisatie;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring  in de afgelopen 10 jaar als afdelingshoofd binnen een gemeente of overheidsorganisatie;
 • Werkervaring als MT-lid binnen een gemeente;
 • Werkervaring als teamleider binnen de fysieke sector binnen een gemeente met +35.000 inwoners;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het realiseren van veranderopgaven als Afdelingshoofd.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Communicatief vaardig op alle niveaus;
 • Leiderschap;
 • Daadkrachtig;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Omgevingssensitiviteit.