Personal Jobs

Technisch IT Projectleider DAR

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-06-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 18-05-2022 om 09:00 uur

Opdracht
De gemeente Rijswijk heeft een Digitale Agenda Rijswijk (DAR) opgesteld voor het uitvoeren van diverse ICT projecten.  Voor het realiseren van deze I-projecten is het noodzakelijk om een Technische projectleider aan te stellen voor het ontwerpen, realiseren, testen, in productie brengen en overdragen naar de beheerorganisatie (Functioneel beheer) van diverse Zaak Document Services (ZDMS) koppelingen en het inrichten van zaaktypen in het zaaksysteem.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Opstellen PvA en beheren van de technische projectplanning;
 • Uitvoeren van technische impactanalyse;
 • Opzetten en beheren van het projectdossier;
 • Opzetten en beheren van issue logs, wijzigingsverzoeken, risico logs, actielijsten en besluiten;
 • Ondersteuning bij het opstellen van periodieke voortgangsrapportages;
 • Signaleren van issues en formuleren van verbeteringen/oplossingen;
 • Bewaken standaarden en procedures van het project;
 • Bewaken tijdige opvolging door actiehouders;
 • Voorbereiding en vastlegging van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Opstellen technisch testrapport en documentatie;
 • Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
 • Opstellen van voortgangsrapportage;
 • Zorgt voor uitvoering van het technisch project en communicatie met ICT leveranciers.

Op te leveren producten:

 • PvA en deelplanning;
 • Impactanalyse;
 • Geaccepteerde en werkende technische koppelingen;
 • Geaccepteerde en werkende zaaktypen;
 • Testrapport;
 • Documentatie;
 • Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
 • Voortgangsrapportages.

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De Technisch projectleider valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie en wordt aangestuurd door de strategische I-Adviseur.

De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het invoeren van Zaaktypen en ZDMS koppelingen binnen een gemeentelijke organisatie;
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing;
 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Informatica, Bedrijfskundige Informatica of Technische Bedrijfskunde;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch Projectleider in de afgelopen 5 jaar met het invoeren van Zaaktypen binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Technisch Projectleider met het implementeren van ZDMS koppelingen binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar projectmanagementmethodieken Agile Scrum en / of Prince2;
 • Beschikbaar per 1 juni 2022;