Personal Jobs

Developer Haal Centraal

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-07-2022
Einddatum: 30-09-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 24-05-2022 om 12:00 uur

Kenniscentrum Architectuur
Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. 

Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van de opdrachtgever, en op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar API-standaarden en breder, de beweging naar een doelarchitectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap.

Binnen het kenniscentrum Architectuur is de kennis verzameld over informatie- en bedrijfsarchitectuur en standaarden op het gebied van informatievoorziening in het gemeentelijk domein. Onder meer architecten, informatieanalisten en API-specialisten faciliteren, ondersteunen, begeleiden, promoten en borgen de ontwikkeling en gebruik van architectuur en standaarden.

Het kenniscentrum Architectuur helpt gemeenten met het inrichten van hun informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met welke standaarden en modellen kunnen we deze vereenvoudigen, op orde brengen en op elkaar laten aansluiten.

Doel van de opdracht
(Door)ontwikkelen van API’s voor het bevragen van de Basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG), Kadaster (BRK) en Ondergrond (BRO) als onderdeel van het Haal Centraal ontwikkelteam (tester, designers en product owner). Je bent als “customer zero” verantwoordelijk voor de borging van de Developer Experience (DX) van de Haal Centraal API, en toetst deze voor verschillende ontwikkelomgevingen. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de beveiliging van Haal Centraal API’s.

Daarnaast ontwikkel je de voor Haal Centraal benodigde proxy’s om translaties en backward compatibility te realiseren, en realiseer je “mockups” om API labs met marktpartijen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Verantwoordelijkheid binnen het Haal Centraal team:

 • Borgen, verbeteren en toetsen van de DX van de Haal Centraal API’s
 • Borgen verbeteren en toetsen van de beveiliging van Haal Centraal API’s
 • Opstellen van features die de werking van de API of proxy’s beschrijven
 • Realiseren van proxy software t.b.v. translatie en backward compatibility, inclusief documentatie
 • Verzorgen van de technische realisatie van experimenten en demo’s
 • Vraagbaak voor vragen over websecurity van afnemers
 • Meeschrijven aan de Design Visie van het Kennisplatform API’s.
 • implementeren van CI/CD (Continuous Integration/Delivery) pipelines waarmee de kwaliteit en correctheid van de API specificaties en proxy implementatie automatisch worden gecontroleerd en gewaarborgd. 

Resultaat van de opdracht

 • Een werkende proxy in een docker container voor afnemers die GBA gegevens van RvIG naar Haal Centraal specificaties vertaalt
 • Een werkende proxy in een docker container die v2.0 specificaties terugvertaalt
 • Verbetervoorstellen en features voor de BRP bevragen API, de BRK bevragen API, de BAG API, de BRO API en bijbehorende notificatie API’s
 • Doorontwikkeling van de BRK bevragen API, de BAG API, de BRO API ten behoeve van Event Sourcing
 • Werkend instrumentarium voor API Labs


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Minimaal 5 jaar werkervaring met gebruik van APIs, JSON, REST, GraphQL en OAS 3.0;
 • Minimaal HBO opleiding afgerond in de richting van informatie en WO werk- en denkniveau in informatica, opgedaan door minimaal 7 jaar aantoonbare ontwikkelervaring in het gemeentelijk domein;
 • Minimaal 4 voorbeelden uit de afgelopen 5 jaar waaruit ervaring blijkt met API design en toetsing op DX in .NET, Python en Java in het domein van basisregistraties;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met threat modeling en websecurity;
 • Kennis van gemeentelijke dienstverlening, en informatievoorziening;
 • Kennis van de actuele methoden -en technieken op het gebied van software ontwikkeling, bij voorkeur in een Agile-setting;
 • 2 jaar of meer ruime ervaring met API design, API Styles, optimalisatie DX en Gherkin;
 • 2 jaar of meer ervaring met gebruik van gereedschappen als: Git, Github, Docker, Kubernetes;
 • Meer dan 4 jaar ervaring met verstrekking vanuit het BRP domein, BRK domein, BAG domein en WOZ domein;
 • Meer dan 4 jaar ontwikkelervaring in het gemeentelijke domein in ontwikkelteams van complexe en privacygevoelige processystemen die basisgegevens gebruiken;
 • Meer dan 4 jaar kennis van .NET en bijbehorende frameworks, kan tevens ontwikkelen in Java en Python;
 • Kennis van threat modeling en websecurity;