Personal Jobs

Data analist omgevingsdienst

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-06-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 19-05-2022 om 06:00 uur

Opdrachtomschrijving
De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit locatie Den Bosch invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken circa 300 mensen. De ODBN is voor het team Informatiemanagement op zoek naar twee tijdelijke data-analisten.

Wat ga je bij ons doen?
Je inhoudelijke werk is het ondersteunen van het informatiegericht werken binnen ODBN.

Hierbij ben je verantwoordelijk voor:

 1. Het koppelen van databronnen om de informatievoorziening te vergroten binnen de ODBN. 
 2. Data analyseren voor kwaliteit en het ondersteunen om vragen te beantwoorden op basis van de beschikbare data. 
 3. Het inzichtelijk maken van de benodigde data door visuele verwerking van de data beschikbaar te maken.
 4. Ontwikkelen van nieuwe Tools/dashboards voor het informatiegestuurd werken.
 5. Als inhoudsdeskundige (omtrent dataverwerking) ondersteunen in meetings om te kijken wat er ontwikkeld kan worden.
 6. Ad-hoc analyses als er informatie lijsten nodig zijn vanuit de databases.

Hiervoor is goede kennis nodig van dataverwerking en data-analyses. Hierbij gaat het om datakwaliteit checken, analyseren of een datakoppeling gemaakt kan worden en of dit een goede koppeling is en zo niet inzichtelijk maken waar de fouten zitten. Soft skills zijn nodig om tot de kern van de vraag te komen en het resultaat te presenteren. Verder is goede kennis nodig van coderen (momenteel wordt gebruik gemaakt van R en SQL) voor systematische oplossingen en tool ontwikkeling (R-shiny). Een en ander zal moeten blijken uit het CV.

Kandidaat omschrijving
De kandidaat heeft als hoofddoel het ondersteunen van de organisatie vanuit de data. Hierbij moet er gebruik gemaakt worden van verschillende bronsystemen (intern en extern). Het opgeleverde werk moet reproduceerbaar zijn door gebruik van een gestructureerde aanpak. Ook moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de benodigdheden van de organisatie en niet alleen de wensen (wat is een need to have en wat is een nice to have) om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor het bedrijf.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Minimaal een afgeronde Wo-opleiding in het vakgebied;
 • Tenminste 1 jaar ervaring als data-Analist. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 3 jaar;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring binnen een Omgevingsdienst;
 • Tenminste 1 jaar ervaring met het werken met gangbare data-analyse/rapportagetools (zoals R, SQL, Oracle, PowerBI en Cognos. Ervaring met deze tools is een pré);
 • Ervaring met het werken in IGW projecten;
 • Werkervaring met Suite4Omgevingsdiensten;
 • Eervaring met Centric Leefomgeving;
 • Werkervaring met Key2Financien van Centric;
 • Ervaring met het zaaksysteem DECOS/Join.