Personal Jobs

Secretaris Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-06-2022
Einddatum: 01-06-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 23-05-2022 om 10:00 uur

Omschrijving van de opdracht
Per juni 2022 zoeken wij een nieuwe, enthousiaste secretaris die zich 3 dagen per week in gaat zetten om de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit te laten draaien. De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is sinds 2006 het onafhankelijke strategisch adviesforum rond de fysieke leefomgeving in al haar facetten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over relevante en actuele thema’s. De commissie komt eens per maand samen en organiseert zo’n 7 keer per jaar een lunchlezing.
Rond de organisatie van de PAL, de vergaderingen en lezingen en het verzorgen van de procedures rond de vergoeding van de leden, zoekt de Provincie Zuid-Holland een deeltijd secretaris (0,6 fte). De PAL secretaris moet bekend zijn of raken met de lopende beleids- werkprocessen, de bijbehorende interne contactpersonen, overlegplatforms en procedures van de provincie. Ook is het belangrijk dat hij/zij breed geïnteresseerd is in de onderwerpen die de fysieke leefomgeving raken, zoals natuur, landbouw, RO en energietransitie.

De PAL-secretaris draagt bij aan het strategische werk van de commissie en heeft daarvoor de Ambtelijk Opdrachtgever en de voorzitter van de PAL als ‘sparringpartner’. Voor ondersteuning bij de praktische zaken en specifiek de PAL lunchlezingen, is ondersteuning.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • voorbereiden van maandelijkse PAL-vergadering: agenda opstellen, bespreekstukken verzamelen, (ambtelijke) sprekers regelen, regelen en coördineren van praktische zaken rondom vergaderingen etc.;
 • verslagleggen van vergaderingen;
 • het volgen van de politieke en bestuurlijke agenda van de provincie om adviesbehoefte te pijlen en de timing voor de publicatie van adviezen te bepalen;
 • vervullen secretarisrol bij diverse werkgroepen van de PAL en ook (mee)schrijven aan dat advies;
 • regelen van de financiële afwikkeling onkostenvergoeding PAL leden, twee keer per jaar.
 • het voorbereiden en organiseren van PAL lunchlezingen: (externe) sprekers regelen, verzorgen uitnodigingen;
 • beheer van de PAL mailbox.

In deze functie is het van belang je communicatief vaardig bent, makkelijk contact legt met verschillende mensen, dat je proactief handelt en zelf dingen uitzoekt.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Algemene kennis van beleidsthema’s in relatie tot de kwaliteit van leefomgeving; 
 • Minimaal 1, bij voorkeur 3, jaar ervaring met werken in een bestuurlijk/politieke omgeving;
 • Minimaal 1, bij voorkeur 3, jaar werkervaring in de rol van secretaris;
 • Werkervaring met taken waarbij communicatieve vaardigheden van belang zijn.