Personal Jobs

Projectsecretaris Jeugd & Onderwijs

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-06-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 24-05-2022 om 12:00 uur

Omschrijving van de opdracht
De komende tijd zal de hervormingsagenda Jeugd een belangrijke impuls krijgen. De opdrachtgever werkt samen met de rijksoverheid en andere partners om de jeugdhulp te verbeteren. Daarnaast zal je als projectsecretaris ook meewerken aan het landelijke transitiearrangement waarbij de opdrachtgever contracten afsluit met aanbieders die een cruciale en schaarse landelijke functie vervullen in het landschap.
Met deze opdracht werken we aan de doorontwikkeling van de landelijke inkoopproces, de versterking van de gemeentelijke inzet voor de jeugdhulp en verbetering van de jeugdhulpverlenging.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je vindt het leuk om als een spin in het web te opereren en houdt ervan om veel verschillende taken uit te voeren. Zo organiseer je netwerkbijeenkomsten voor gemeenten, bereid je gesprekken met de rijksoverheid of andere partners voor en houdt je bij wat de prioriteiten van het team zijn. De komende tijd zal de hervormingsagenda Jeugd een belangrijke impuls krijgen. Jij zorgt er samen met de coördinator voor dat hierin het werk goed wordt verdeeld en aan alle acties wordt gedacht. Ook vind je het leuk om voor externen als vraagbaak te fungeren.
De opdrachtgever maakt namens alle Nederlandse gemeenten (inkoop)afspraken met aanbieders die een cruciale en schaarse landelijke functie vervullen in het landschap. Gemeenten willen de beschikbaarheid en de continuïteit van deze cruciale vormen van hulp passend borgen. De opdrachtgever staat aan de vooravond van een doorontwikkeling van de landelijke inkoop (LTA). Als projectsecretaris ondersteun je het team in dit proces. Je beantwoord vragen van gemeenten en aanbieders over de landelijke inkoop, je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van de afspraken met aanbieders en gemeenten en zorgt voor een heldere communicatie naar gemeenten en aanbieders.

Resultaat van de opdracht
Een goed functionerend team Jeugd & Onderwijs, goede ondersteuning op de Hervormingsagenda Jeugd en een verbeterd proces rondom de inkoop in het LTA.

  • Het bewaken van de planning en de voortgang
  • Mede met het oog daarop het opstellen van overzichten, verbinden van agenda's, signaleren van knelpunten en organiseren van teamvergaderingen;
  • Je zorgt voor goede afstemming met de strategisch adviseurs;
  • Je bent verantwoordelijk voor de beantwoording en afhandeling van vragen die binnen de project voordoen.

Team Inclusieve Samenleving
Je maakt onderdeel uit het Team inclusieve Samenleving, Directie Beleid. Binnen dit team werken we in gezamenlijkheid aan de opgaven binnen het sociale domein. Je maakt onderdeel uit van de opgave 0 – 27 jaar (jeugd en onderwijs).
Het team inclusieve samenleving maakt op dit moment een volgende stap in de organisatieontwikkeling. Met deze stap gaat het aantal teamleiders van twee naar drie uitbreiden. Zij geven gezamenlijk richting aan de koers op de kernopgaven voor het sociaal domein (bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven). Ook organiseren we ondersteuningsprojecten meer in integrale programma’s, zodat zowel belangenbehartiging als ondersteuning de juiste aandacht krijgen.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

  • Afgeronde HBO opleiding;
  • Minimaal 5, bij voorkeur 10, jaar werkervaring in een (project) secretariaatsfunctie;
  • Minimaal 3, bij voorkeur 5, jaar werkervaring in een secretariële-, project ondersteuning en coördinerende rol of vergelijkbare rol met lokaal bestuur of bij een koepelorganisatie en kennis van de rijksoverheid;
  • Kennis van en werkervaring met Office365, MSTeams, Sharepoint en iBabs;
  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.