Personal Jobs

Onderzoeker Domein Sociaal

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Startdatum: 01-07-2022
Einddatum: 01-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28
Sluitingsdatum: 20-05-2022 om 12:00 uur

Meerinzicht is dé uitvoeringsorganisatie die voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werkt. Meerinzicht verricht taken op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugd en leerlingzaken. De laatste twee worden ook uitgevoerd voor de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Een groot en sterk samenwerkingsverband waarbij een goede dienstverlening en ondersteuning aan de gemeenten ons hoofddoel is. Klantgerichtheid, een pro-actieve serviceverlening en een hart voor de samenleving zijn hierbij belangrijk. Dit vraagt om een ondernemende, efficiënte en procesgerichte werkwijze. Waarbij de samenwerking met elkaar en de klant niet uit het oog wordt verloren. En aangezien de samenleving continu verandert, zijn wij ook blijvend in ontwikkeling.

Taken / project / opdracht: 
Je gaat aan de slag binnen de afdeling Beleid & Kwaliteit. Naast beleids- en kwaliteitsmedewerkers bestaat deze afdeling uit de onderzoeker(s).  Op dit moment zijn er twee onderzoekers. Vanwege zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een tijdelijke vervanger.

- Dit ga je doen
Samen met de andere onderzoeker werk je aan een aantal projecten. De belangrijkste zijn de Trendrapportage en de Beleidsnota Sociaal Domein.

- Trendrapportage
De Trendrapportage is een beleidsmonitor die terugkijkt op het voorgaande jaar van het brede Sociaal Domein. Het doel van de Trendrapportage is het geven van inzicht in beleidsresultaten en -inzet van de afgelopen jaren en welke trends hierin te zien zijn. De Trendrapportage omvat kwantitatieve data uit diverse bronnen, zoals monitors en rapportages. Daarnaast wordt data opgehaald uit verantwoordingen van partnerorganisaties en worden interviews met beleidsmedewerkers en eventuele andere betrokkenen gebruikt.

- Beleidsnota Sociaal Domein
Daarnaast staat er een aantal werkzaamheden op de planning rondom een nieuwe Beleidsnota Sociaal Domein. Hierbij kan je denken aan een Toekomstverkenning van de Maatschappelijke Opgaven van de komende jaren (2022-2028) en het vertalen van de beleidsresultaten naar benodigde informatie.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

  • WO diploma sociale wetenschappen of vergelijkbaar 
  • Ervaring met het analyseren van kwalitatieve gegevens.
  • Ervaring met het analyseren van kwantitatieve gegevens.
  • Werkzaam geweest in gemeenten en/of kennis van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet.