Personal Jobs

Projectleider directieaanpak klimaatadaptatie, 24-32 u p/w

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Klimaatadaptatie is een grote opgave voor de stad Amsterdam. In 2019 heeft het college de bestuursopdracht gegeven om te komen tot een strategie en uitvoeringsagenda daarvoor. Die zijn respectievelijk in 2020 en 2021 vastgesteld. Het programma


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

  • Je hebt ervaring met de gemeentelijke organisatie, met de betreffende directies en met de belangrijkste stakeholders daarbinnen.
  • Je hebt ervaring met klimaatadaptatie als opgave, van de inzet van de gemeente Amsterdam op dit onderwerp en van het Amsterdamse politieke klimaat rondom dit onderwerp.
Wensen bij de opdracht:
  • Je hebt ervaring met project- en procesmanagement: in deze rol is een proactieve aanpak en eigen initiatief belangrijk, waarbij de projectleider zelf het plan vormgeeft, stuurt op de uitvoering en de beoogde resultaten behaalt.
  • Je hebt ervaring met het implementeren van standaarden en processen op duurzaamheidsthema’s. Het doel van de directieaanpak is om ervoor te zorgen dat directies klimaatadaptatie meenemen bij alles wat zij doen.
  • Je hebt ervaring met de (on)geschreven regels en procedures rondom ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.
  • Je hebt ervaring met politieke druk en tijdsdruk en vermogen om snel van start te gaan in complexe omgeving in een kortlopende opdracht. Er is beperkte tijd en ruimte voor een inlees- of verkenningsfase.
Competenties:
  • Omgevingsbewustzijn Gevorderd
  • Samenwerken Gevorderd
  • Initiatief Gevorderd
  • Resultaatgerichtheid Gevorderd