Personal Jobs

Kwaliteit Coördinator Arbodienst

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Taakomschrijving 1. Opzetten, in werking brengen en beheren van Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 2. Inventariseren en coördineren van procedures behorend bij KMS


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je hebt Post-HBO/ universitair werk- en denkniveau in de richting van arbeidshygiëne of gezondheidswetenschappen.
 • Je hebt werkervaring binnen gezondheidswetenschappen of arbeidshygiëne zijn vereist alsmede kennis van en ervaring in de rol van Kwaliteitscoördinator binnen een Arbodienst. Vaardigheden in het ontwikkelen, vormgeven en sturen op het verder helpen van de organisatie in de kwaliteitsslag richting certificering zijn nodig. Projectmatig werken en procesvaardigheden zijn noodzakelijk.
 • Je hebt werkervaring met het geven van adviezen en informatie overdracht.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt werkervaring met het coördineren en sturen van (werk)groepen en projecten.
 • Je hebt werkervaring met het evalueren en reflecteren, in het doen van voorstellen tot procesontwikkeling, optimalisatie, uitwerking en implementatie ervan.
 • Je hebt werkervaring met het (mede) beoordelen van risico’s, vroegtijdig problemen signaleren, interventies kiezen en uitvoeren, het verloop monitoren en de resultaten evalueren.
 • Je hebt post-HBO/ universitair werk- en denkniveau in de richting van Arbeidshygiëne of gezondheidswetenschappen.
Competenties:
 • Analytisch
 • Overtuigingskracht
 • Integriteit
 • Systeem denken
 • Samenbindend leiderschap
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Organisatievermogen
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.