Personal Jobs

projectmanager wijkaanpak warmtetransitie.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Programmateam Energietransitie 


Binnen het programmateam werken projectmanagers, assistenten en adviseurs uit diverse (beleids) afdelingen samen om handen en voeten te geven aan de energietransitie. De aan te stellen projectmanager func


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

Eisen:


  • opleiding :Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
  • Werkervaring: Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (niet zijnde stages) als projectmanager
  • Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In de motivatiebrief dient de motivatie voor deze functie toegelicht te worden en dient beschreven te worden in hoeverre wordt voldaan aan de voor deze functie verlangde competenties (zie kandidaatomschrijving)

Wensen:

  • Aantoonbare ervaring met werken binnen de (semi) overheid (een bestuurlijke / maatschappelijke omgeving), een en ander duidelijk toegelicht in uw aanbieding.
  • Je hebt kennis van en ervaring met de warmtetransitie, een en ander duidelijk af te leiden uit het cv
  • Je hebt ruime en relevante ervaring met participatietrajecten met inwoners, bedrijven en organisaties. Een en ander duidelijk toegelicht in uw aanbieding en beschreven aan de hand van enkele voorbeelden.