Personal Jobs

Teamleider Vergunningen

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Je taken zijn:

 • Je geeft direct, coachend en faciliterend leiding aan een groep medewerkers;
 • Je realiseert de afspraken over producten en diensten zodanig dat de afspraken binnen het
 • vastgestelde jaarprogramma, doelen, planning, tijd en geld worden gehaald;
 • Je stuurt op continu verbeteren van de werkwijze binnen het team;
 • Je delegeert, geeft en verdeelt verantwoordelijkheden en laat medewerkers verantwoording
 • afleggen over voortgang en resultaten;
 • Je stimuleert ontwikkeling en groei van medewerkers en teams als geheel en borgt
 • kennismanagement;
 • Je vertaalt visie van de afdeling naar de uitvoering van eigen teams;
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van teams;
 • Je begeleidt de invoering van RX Mission binnen je team;
 • Je geeft mede leiding aan veranderingsprocessen en je bent in staat een cultuurverandering
 • in teams door te voeren.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

Afgeronde HBO+ en/of WO-opleiding;

Voldoende relevante managementervaring binnen een gemeente om het team goed te

kunnen begeleiden;

Aantoonbare werkervaring met het vakgebied Vergunningen;

Ruime ervaring met een goede en transparante bedrijfsvoering;

Inzicht in en ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoering processen;

Affiniteit en ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving;

De wil om zaken zo optimaal mogelijk te organiseren.