Personal Jobs

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en economie

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur die bekend is met complexe ruimtelijke vraagstukken en economische ontwikkeling. De ideale kandidaat heeft ervaring met herontwikkeling van stedelijke locaties, bedrijventerreinen en recreatiegebieden.

Stedelijke Herontwikkeling:

 • De kandidaat heeft eerder gewerkt aan projecten gericht op het transformeren van onderbenutte of verouderde stedelijke locaties naar levendige, multifunctionele gebieden;
 • Voeren van onderhandelingen met diverse stakeholders, zoals woningcorporaties en commerciële partners;
 • Coördineren van bestemmingsplanwijzigingen en ruimtelijke procedures;
 • Begeleiden van contractvorming, met name anterieure overeenkomsten.

Bedrijventerreinen:

 • De rol vraagt om expertise in de ontwikkeling van bedrijventerreinen, van locatiescouting tot planvorming;
 • Interactie met grondeigenaren en ontwikkelingspartijen;
 • Leiden van ruimtelijke procedures en bestemmingsplanaanpassingen;
 • Opzetten van een gedegen grond- en ontwikkelstrategie.

Recreatiegebieden en Handhaving:

 • Ervaring met beleidsvorming rondom recreatiegebieden, in het bijzonder betreffende permanente bewoning, is essentieel;
 • Ontwikkelen van visie en beleid voor recreatieparken;
 • Adviseren over en opzetten van handhavingsstrategieën voor permanente bewoning;
 • Onze ideale kandidaat brengt een mix van strategische visie, onderhandelingsvaardigheid en diepgaande kennis van ruimtelijke procedures mee. Het doel is om de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen en tegelijkertijd innovatieve en duurzame ruimtelijke oplossingen te realiseren.

Onze ideale kandidaat brengt een mix van strategische visie, onderhandelingsvaardigheid en diepgaande kennis van ruimtelijke procedures mee. Het doel is om de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen en tegelijkertijd innovatieve en duurzame ruimtelijke oplossingen te realiseren.

1 jaar - 24 uur - 0.67 FTE


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • In de afgelopen 6 jaar heb je minimaal 5 jaar, maar bij voorkeur meer dan 8 jaar in de afgelopen 10 jaar ervaring binnen het domein Ruimtelijke ontwikkeling bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt ervaring met het Ontwikkelen van visie en beleid voor recreatieparken;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen;
 • Beschikbaar om de gehele opdracht op locatie uit te voeren is een pré.