Personal Jobs

Adviseur Techniek Programma Uitrol iWKS

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Het deel van de verkeerssignalering dat langs de kant van de weg staat of boven de weg is geplaatst, wordt een wegkantsysteem (WKS) genoemd. In 2014 heeft het RWS bestuur opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de WKS-light. Aanleiding daartoe was de verwachte snelle ontwikkeling van Smart Mobility en de ambities op het gebied van versobering en efficiency.

RWS-CIV heeft de afgelopen jaren het WKS-Light ontwikkeld en omgedoopt in iWKS, het intelligente wegkantstation. In deze nieuwe iWKS bestaat een scheiding tussen de hardware en de software, die het wegkantsysteem aanstuurt. Het is mogelijk om het systeem eenvoudig aan te passen naar minder functies (zoals het laten vervallen van de signaleringsfuncties) en meer functies (zoals het direct communiceren met voertuigen of lokaal ontsluiten van heffingssystemen). Met deze ontwikkeling is in 2019 de innovatiefase afgerond. De fase van uniformering is daarna gestart en in 2022 start ook de productiefase (uitrol en vervanging). Deze fase zal naar verwachting duren tot 2030 en wordt geleid en gecoördineerd door een landelijk Programmateam onder leiding van PPO en met deelnemers vanuit alle betrokken RWS onderdelen. Voor dit landelijke Programmateam zoeken we een Sr. Technisch Adviseur.

Als Sr. Technisch Adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de (technische kant van de) landelijke uitrol van iWKS. Je coördineert en verzorgt de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van de technische vergaderingen en andere bijeenkomsten van het Programmateam en speelt een belangrijke rol in de besluitvorming op de verschillende niveau’s en in de contacten en communicatie met de stakeholders binnen en buiten RWS die hierbij een rol spelen. Je gebruikt hierbij jouw technische kennis van de materie en weet wat er nodig is om de nieuwe techniek optimaal in te zetten op het Rijkswaterstaat wegennetwerk. 

Je bent onderdeel van het Programmateam Uitrol iWKS. Dit programmateam heeft als taak: 

  • Het beheersen van de realisatie van de iWKS uitrol in relatie tot de in de opdrachtbrieven meegegeven kaders. 
  • Het faciliteren en versterken van de uitvoering en het beheer door PPO RITS en de CIV en andere betrokken diensten. 
  • Het bijdragen aan het verbeteren van de sturing vanuit de sturingslijn DVM (Dynamisch Verkeers Management) op een project in het DVM werkveld, in dit geval de uitrol iWKS.
  • Het coördineren van de (door)ontwikkeling van iWKS en het adviseren over de techniek en marktbenadering.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

  • Minimaal over een afgeronde technische HBO of WO opleiding;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring met complexe (technische) projecten en programma’s waarin een brede samenwerking binnen een politiek-bestuurlijke context key is en heeft hier op procesmatig niveau een actief aandeel in gehad;
  • Kennis en ervaring met nationale en internationale Smart Mobility / ITS projecten en dynamisch verkeersmanagement, heeft kennis en ervaring met de relevante organisaties binnen de wereld van intelligente transportsystemen, zoals het ministerie van IenW en de bij hen betrokken publieke en private partijen en partijen uit de wetenschap, en speelde hierin op procesmatig niveau een actieve rol;
  • Je beschikt over procesmatige en technische kennis en ervaring op het terrein van de uitrol en (door)ontwikkeling van iWKS;
  • In het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA);
  • Een afgeronde technische HBO of WO opleiding, in de richting van DVM.