Personal Jobs

Gedelegeerd Opdrachtgever Integrale Projecten Stadsbedrijven

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Wie denkt aan Utrecht, denkt aan de binnenstad met de middeleeuwse grachten en werven. De grootste opgave waar Utrecht de komende jaren voor staat, is de combinatie van herstel en behoud met de transformatie naar een toekomstbestendige Openbare Ruimte. Als gedelegeerd opdrachtgever geef je namens de bestuurder opdracht voor de uitvoering van integrale projecten binnen de gemeente Utrecht. Dit zijn projecten waarmee we de Openbare Ruimte toekomstbestendig maken. Je stuurt daarbij op de realisatie van de projectdoelstellingen binnen de afgesproken kaders. En op de afstemming binnen het projectteam en met andere onderdelen binnen de gemeente. Door de omvang en complexiteit van de projecten zijn deze politiek-bestuurlijk en/of maatschappelijk zeer gevoelig van aard. Denk daarbij aan de vele opgaven waar onze fysieke leefomgeving mee geconfronteerd wordt, zoals klimaatadaptatie, verduurzaming, energie- en warmte transitie en circulariteit. Een mooie uitdaging, die veel vergt van jouw bestuurlijke en relationele capaciteiten. Deze rol valt hiërarchisch onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), hier werken ruim 170 medewerkers in vaste dienst en dit is groeiende. Je bent onderdeel van de groep Strategie & Bedrijfsbureau (S&B) en rapporteert hiërarchisch aan het groepshoofd S&B. Er liggen nog veel uitdagingen, voor ons gezamenlijk, maar ook voor jou in je rol als gedelegeerd opdrachtgever en coördinator. Dat schrikt jou niet af, integendeel, het motiveert je om actief aan de slag te gaan! Je werkzaamheden zijn: Wat houdt dit in voor je dagelijkse werkzaamheden:

 • Voorbereiden en inrichten van projecten en/of programma’s.
 • Verzamelen van afgestemde deelopdrachten voor een integrale aanpak van de projecten.
 • Formuleren en verstrekken van een heldere opdracht aan de projectmanagers.
 • Zorgen voor besluitvorming bij tussentijdse wijzigingen in de projectscope. Binnen de gestelde kaders zelfstandig besluiten nemen ten behoeve van de voortgang van projecten in uitvoering.
 • Zorgen voor dekking en de bijbehorende financieringsafspraken met de betrokken asset- en opgavemanagers. Verwerving van budget (incl. subsidies) vereist continu aandacht.
 • Bewaken van en sturen op de projectdoelstellingen binnen de geaccordeerde scope.
 • Zorgen voor de overdracht van afgeronde projecten aan de beheerorganisatie.
 • Rapporteren over de voortgang aan de betreffende stuurgroepen en bestuurders.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding.
 • Je hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar ervaring met projectleiding van zeer complexe projecten, of programma’s in een bestuurlijk gevoelige omgeving.
 • Je hebt ervaring en affiniteit binnen het Fysieke domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en hebt ruime ervaring met stakeholdermanagement.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en functioneel sturen van teams.
 • Je schakelt makkelijk tussen strategisch organisatie-en bestuurlijk niveau enerzijds en operationeel niveau anderzijds, en bent in staat die “werelden” met elkaar te verbinden.
Competenties:
 • Jouw focus ligt continu op samenwerken, afstemmen en coördineren.
 • Je bent gericht op resultaat met oog voor de menselijke maat.