Personal Jobs

Strategisch Adviseur Stuurinformatie en Administraties 24-32 u p/w

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou! Uitdaging Ben jij... .. als strategisch adviseur goed in het adviseren en ondersteunen van de programmamanager Stuurinformatie en Administratie (SIA) op project- en programma-overstijgende zaken? Zie je jezelf daarbij zowel ondersteunend als voorbereidend werk leveren en ook daadwerkelijk fungeren als de rechterhand van de programmamanager? Ben je ook goed als dossierschrijver met een politiek bestuurlijke antenne? Dan zijn we op zoek naar jou! Wat ga je doen? Je bent de rechterhand van de programmamanager, op alle gebieden. Dat betekent dat je van alle lopende zaken binnen het programma het overzicht behoudt en bewaakt. Je legt in aanvulling op de rol van de opdrachtnemers team- en programma-overstijgende verbindingen. Je brengt advies uit over rapportages die aan GS en PS worden aangeboden die betrekking hebben op het werkveld SIA, je bent in staat om adviezen om te zetten in GS en PS dossiers, en je bereidt vergaderingen van de programmamanager voor. In deze rol ben je ook in staat zelfstandig projecten op te pakken en te realiseren. De hoofdtaken hebben betrekking op de aansturing en voortgang van het programma, uiteraard in afstemming met de eindverantwoordelijke, namelijk de programmamanager en de opdrachtnemers/projectleiders. Voorbeelden van je taken, veelal in samenwerking met de opdrachtnemers, zijn voor het werkveld SIA:

 • Voorbereiden van alle vergaderingen van de Statencommissie Sturen & Verantwoorden en daar ook bij aanwezig zijn indien nodig, voor het leveren van advies en beantwoorden van vragen.
 • De voorbereiding, coördinatie, bewaking en opvolging van afspraken met GS en PS.
 • Het schrijven van reacties op externe rapportages (zoals bijvoorbeeld die van de ZRK of accountant), annotaties en adviezen in de vorm van GS en PS dossiers.
 • Ontwikkelagenda’s van de teams mee opzetten en uitvoeren.
 • Het voorbereiden van de programma-overleggen met de collega’s uit het hele programma en het vastleggen en opvolgen van de oogst van die bijeenkomsten.
 • Het adviseren en ondersteunen van het overleg tussen programmamanager, opdrachtnemers en H-managers.
 • Het initiëren, organiseren, voorbereiden en annoteren van (bestuurlijke) overleggen en bijeenkomsten en de bestuurlijke stukkenstroom organiseren.
 • Het ontwikkelen en uitdragen van visie voor het genereren van de administratie van de toekomst, om als organisatie en werkgever adaptief vermogen te kunnen laten zien.
 • Projectleiderschap voor enkele programma-brede projecten, zoals het digitaliseren van processen voor financiën/AOIC en het begeleiden van de ontwikkeling van expertises voor vakgroepen. Ook projecten zoals het organiseren van een goede WKR rapportage en het doorvoeren van verbeteringen in het kader van het horizontaal toezicht van de belastingdienst, horen hierbij.
De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een politiek-bestuurlijk, en maatschappelijk complex krachtenveld waarbij de dynamiek groot is en waarbij het leggen van de dwarsverbanden, vooral in de samenwerking tussen de bedrijfsvoeringsprogramma’s essentieel is. Je werkt mee aan het realiseren van de Visie Bedrijfsvoering 2023 en een gezamenlijke innovatieagenda met als doel een voortdurende ‘state-of-the-art’ bedrijfsvoering. In deze functie werk je veel samen met de programmamanager SIA, zij is je grootste opdrachtgever en sparringpartner. Je werkt nauw samen met hiërarchisch-managers en de opdrachtnemers van de vier teams binnen het programma: team Administratie, team Datalab, het SAP-team en het team Informatiecontrol en beheer. Je bent een spin in het web voor het programma en je zorgt er mede voor dat het team met elkaar verbonden blijft. Verder werk je nauw samen met de collegae uit alle bedrijfsvoeringsprogramma’s en zit je dicht op de politiek-bestuurlijke dynamiek.

PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde WO opleiding op gebied van Bedrijfseconomie, Administratie of Bestuurskunde.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring bij een provincie of grotere gemeente (>300 fte) in de afgelopen 10 jaar.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van strategisch adviseur of programmasecretaris binnen de bedrijfsvoering en financiële administratie opgedaan in de laatste 10 jaar.
 • Je bent beschikbaar voor 24 tot 32 uur per week vanaf 19 juni 2023.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je beschikt over meer dan 5 jaar werkervaring bij een provincie of grotere gemeente (>300 fte) in de afgelopen 10 jaar.
 • Je beschikt over meer dan 5 jaar werkervaring in de functie van strategisch adviseur of programmasecretaris binnen de bedrijfsvoering en financiële administratie opgedaan in de laatste 10 jaar.
Competenties:
 • Verbindend
 • Doortastend
 • Vernieuwend
 • Betrouwbaar