Personal Jobs

Planeconoom, Sr. 16 u p/w

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Binnen deze afdeling zijn vier teams: projectmanagement, planeconomie en grondzaken, omgevingsplannen en -vergunningen, omgevingsbeleid en economie en duurzaamheid. Het team projectmanagement, planeconomie en grondzaken bestaat uit projectmanagers, projectondersteuners, planeconomen en juridisch adviseurs en telt op dit moment ca 36 medewerkers. Gezien de dynamiek in de Metropool Regio Amsterdam verwachten wij verdere groei. De voorzieningen zijn hoog en het behouden en versterken van het groen vinden wij belangrijk. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Er wordt in Amstelveen gewerkt aan grotere opgaven zoals de transformatie van bedrijventerrein Legmeer, De Scheg, verschillende middelgrote en grote binnenstedelijke herontwikkelingen en de verdieping/verbreding van de A9. Aalsmeer kent met Greenport, Green Park Aalsmeer, herontwikkelingen langs de voormalige N201, ontwikkelingen rond de dorpskern Kudelstaart en in Oosteinde tal van projecten voor woningbouw, recreatie en bedrijvigheid. Kandidaatomschrijving Je bent financieel specialist op het gebied van gebieds- en grondexploitaties en draagt daarbij zorg voor de brede financiële advisering, sturing en beheersing van gemeentelijke en particuliere projecten. Je hebt ruime ervaring met strategische ontwikkelstrategieën, de financiële voor- en nadelen hiervan, risico’s en kansen hierbij, en met het vertalen van deze strategieën in gebieds- en grondexploitaties. Daarnaast heb je ruime ervaring met het opstellen van exploitatieplannen en de samenloop van anterieur en posterieur kostenverhaal. Hierbij kun je de adviezen in de projecten in hun context plaatsen. Je geeft advies over vormen van grondbeleid, samenwerkingsvormen, stuurt taxaties aan en toetst complexe business cases. Daarnaast beheer je de lopende grondexploitaties. Je adviseert de projectleider, waar het gaat om de ontwikkelstrategie in relatie tot de financiële haalbaarheid en de risico’s, en draagt bij aan onderhandelingen met private partijen. Je hebt uitgebreide kennis van het werkveld van gebiedsontwikkeling, planeconomie, vastgoed rekenen en in de rol van adviseur. Je bent analytisch sterk, bezit over goede communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk) en hebt oog voor tegenstrijdige belangen.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over een voor de functie relevante afgeronde HBO of WO-opleiding in de richting van ruimtelijke ordening & planologie, economie of civiele techniek/bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in complexe gebiedsontwikkelingen en samenwerkingsprocessen met marktpartijen in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als planeconoom in gemeentelijke organisaties waarvan minimaal 4 jaar in een gemeente met een inwoneraantal van ten minste 100.000, in de afgelopen 15 jaar. Referentie vereist.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring met het aansturen en toetsen van taxaties.
 • Je hebt ervaring met het strategische ontwikkelstrategieën, het opstellen van exploitatieplannen en de samenloop van anterieur en posterieur kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen.
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Nauwkeurigheid
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Organisatiegericht