Personal Jobs

Onderwijskundig Expert

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT-systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op Schiphol-Oost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden significante ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband onder een politiek vergrootglas. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&I zijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van LVNL. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het nieuwe verkeersleidingsysteem iCAS bestaat uit software en uitgebreide mogelijkheden tot configuratie (van input, presentatie en systeemgedrag). Een onderdeel van de ontwikkeling en integratie betreft het configureren van het nieuwe verkeersleidingsysteem. De business rules en adaptation wordt door interne specialisten ontworpen en ingevoerd. Deze specialisten werken samen met luchtverkeersleiders en andere collega-specialisten om operationele eisen en wensen helder te krijgen, deze te vertalen naar systeem-requirements en vervolgens te implementeren tot een functioneel geaccepteerd iCAS systeem. Werkomschrijving Naast reguliere doorstroom binnen het team, wordt een uitbreiding van het team voorzien om tijdig de configuratie te kunnen leveren. Doorstroom en uitbreiding legt druk op het bestaande team die veel aandacht kwijt zijn aan het inwerken van nieuwe teamleden. Om het inwerken te stroomlijnen en de impact op het team te minimaliseren, wordt gezocht naar een gedegen aanpak van inwerken van nieuwe teamleden. Doel Inrichten van een trainingsaanpak, trainingspakket en trainingsomgeving om nieuwe teamleden snel inzetbaar te maken. Je opdracht bestaat uit het verder ontwerpen, voorbereiden en realiseren van het opleidingsprogramma. Aanvullende informatie Omschrijving (iCAS) omgeving

 • Air Traffic Management / Luchtverkeersleidingsysteem
 • ICT-domein
 • Programmeerkennis helpt maar nadruk ligt op logisch kunnen redeneren
 • Veel team en organisatie dynamiek
 • Diverse werkmethodieken naast elkaar (Agile, scrum, lean, ...)
 • Engels en Nederlandstalig
 • De nodige wisselingen van resources
 • Vaste krachten
 • Inhuurkrachten
 • Externen / gedetacheerden (Spanje)
 • Alle medewerkers zijn op HBO/universitair niveau geschoold
Wat voor werk voert een teamlid uit
 • Ontwikkelen van gebruikersfuncties van een luchtverkeersleidingsysteem
 • Afstemmen wensen met o.a. luchtverkeersleiders
 • Requirements analyseren/specificeren voor het systeem
 • Programmeren of complex configureren (denk aan configureren van het system met pseudo code, python, shell programmeren, linux, SQL, etc.)
 • Testen d.w.z. ontwerpen van testen en test uitvoering (liefst geautomatiseerd)
 • Analyseren en verhelpen van bugs / fouten
 • Documenteren/registreren (specificatie, design criteria, test design, testresultaten, …)
 • Reviewen (bijna alles wordt gereviewd)
Instroom nieuwe systeem specialisten
 • ICT-experts zonder kennis luchtverkeersleiding
 • Personen met luchtverkeersleidingskennis zonder ICT-achtergrond
 • ICT-experts met luchtverkeersleidingskennis
Resultaat van opdracht Pakket A
 • Scan kennisniveau nieuwe teamleden
 • Aanpak opleiding met minimale impact op bestaande resources
 • Trainingspakket nieuwe teamleden t.b.v. in korte tijd inzetbaar maken
 • Toets om kunde te tonen
Pakket B
 • Begeleiden invoering opleidingsprogramma
Pakket C
 • Waardering-volgsysteem, standaardisatie productiviteit en senioriteit versus waardering

PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je hebt ruime inhoudelijke kennis van en ervaring met opleidingsontwikkeling, coaching, optimale leeromgevingen, etc. (academisch niveau).
 • Je hebt kennis en inzicht in luchtverkeersleidingsopleidingen of bent in staat je dit snel eigen te maken.
 • Je hebt ruime ervaring als projectleider, met name op het gebied van opleidings- en onderwijsvernieuwing.
 • Je hebt ervaring in het werken met professionals en gevoel voor verhoudingen.
 • Je bent resultaat- en probleemoplossend gericht, komt met praktische oplossingen en weldoordachte oordelen en bent in staat mensen voor je te winnen.
 • Je gaat altijd uit van het bereiken en behouden van kwaliteit en stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen.
 • Je neemt initiatief en accepteert de verantwoordelijkheid voor eigen handelingen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt kennis van de luchtvaartsector.
Competenties:
 • Goede organisatorische vaardigheden;
 • In staat snel informatie te verwerken en toe te passen.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen opereren;
 • Proactieve houding, initiatiefrijk en bereid out-of-the-box te denken;
 • Analytisch, doelgericht, hands-on en een hoog kwaliteitsbewustzijn;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie, vlotte en bondige schrijfstijl;
 • Pragmatisch.