Personal Jobs

Adviseur wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen is enkele jaren bezig om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij is aandacht geweest voor het digitale spoor, de cultuurverandering, de intake- en omgevingstafel , het op orde krijgen van beleidsdocumenten en er wordt gewerkt aan een gebiedsdekkend Omgevingsplan. Hiervoor is tevens een transitieplan nodig. Jij levert een grote bijdrage bij het opstellen van dat transitieplan.

 • Je adviseert de organisatie over het wel/niet gebruiken TAM-IMRO/BOPA
 • Je adviseert over de wijze waarop het wijzigingsproces Omgevingsplan vorm moet krijgen
 • Je zorgt dat de juiste kennis en informatie in de organisatie terecht komen en draagt bij aan- en organiseert indien nodig de opleiding van de collega’s.
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd vanuit het project.
 • Je draagt bij aan de besluitvorming en zorgt voor verantwoording in de planning- en control-cyclus.

Doelstelling

Wij zoeken een resultaatgericht en inhoudelijk deskundig adviseur die binnen een half jaar samen met de teams van de eenheid Fysieke Leefomgeving het volgende oplevert:

Inzichtelijk gemaakt met welk middel we in het (tijdelijke) omgevingsplan wijzigingen kunnen doorvoeren;

In kaart gebracht welke consequenties die wijziging heeft (TAM-IMRO/Bopa/Wijziging OP)

Duidelijk gemaakt op welke momenten en door wie het Omgevingsplan wordt gewijzigd.

Een proces ingericht voor omgevingsplanwijzigingen en deze geactiveerd samen met de betrokken afdelingsmanagers en adviseurs

De medewerkers zijn opgeleid.

Jouw focus

Jij focust je op de organisatie van het wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan. Je wordt daarom geplaatst bij het team Ruimtelijke Ordening (RO) waar dit wijzigingsproces het meest aan de orde is. Je bewaakt hierbij de samenhang met andere disciplines en sectoren, zoals vergunningverlening, stedenbouw, grondzaken, etc.

Jouw profiel

Wij zoeken een adviseur die zeer resultaatgericht te werk gaat. Je hebt diepgaande kennis van omgevingsrecht. Je bent hulpvaardig, procesgericht en zoekt de samenwerking op. Bovenal ben je in staat om verbindend begeleiding te geven aan discussies, en je in staat om te sturen en weet je eenvoud te brengen in complexiteit.

 • Je begrijpt als ervaren adviseur hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan;
 • Ruime kennis van en interesse in de Omgevingswet;
 • Als senior ben je goed in het schrijven van beleidsnota’s, voorstellen en bestemmingsplannen.

Werkdagen

De opdracht moet fysiek op kantoor worden doorgebracht i.v.m. afstemming en kennisoverdracht op de maandagen en dinsdagen. Indien wenselijk kan hier incidenteel van worden afgeweken.


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bij voorkeur richting planologie/ruimtelijke ordening;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
 • Werkervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
 • Beschikbaar op maandag en dinsdag;
 • Werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving en ervaring met de implementatie van de Omgevingswet;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s etc;
 • Kennis en/of ervaring met ruimtelijke plannen en procedures;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de meest complexe ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen.