Personal Jobs

Assistent projectmanager/ Projectsecretaris Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Onze stad groeit hard. Met een compacte organisatie zet gemeente Amersfoort zich daarvoor in. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte bij het u


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over HBO werk en denkniveau. Dat wil zeggen dat je beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding of over een relevante afgeronde MBO opleiding met 5 tot 10 jaar werkervaring als assistent projectmanager/ projectsecretaris.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt relevante ervaring met projecten/opgaven in het ruimtelijk domein.
 • Je hebt relevante ervaring met vastgoed realisatie en beheer.
 • Je hebt relevante werkervaring als assistent-projectmanager/ projectsecretaris.
 • Je hebt gedegen kennis van diverse applicaties. Denk daarbij naast het standaard Officepakket aan handigheid met MS365, MS Teams, MS Planner, OneNote of SharePoint-applicaties.
Competenties:
 • De assistent projectmanager is een aanpakker en een regelaar, hij of zij hoeft daarin niet taakgericht te worden aangestuurd, maar is in staat om zelfstandig te opereren. Kortom, neemt eigen initiatief.
 • Hij of zij voelt zich thuis in een complexe omgeving waarin veel informatiestromen, belangen en onderlinge verbanden een nadrukkelijke rol spelen.
 • Samenwerken: Uitwisselen en terugkoppelen
 • Resultaatgericht handelen: Plannen en toetsen
 • Flexibel handelen: Aanpassen en doorbreken
 • Analyseren: Breed en kritisch analyseren
 • Omgevingsbewustzijn: Inleven
 • Probleem oplossen: Oplossen, problemen voorzien
 • Onderhandelen: Spel van geven en nemen
 • Mondelinge communicatie: Stemt af op de ander, inleven
 • Plannen en organiseren: Afstemmen, overzicht houden