Personal Jobs

Projectleider Versterken Overvecht Centrum

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en recreatie. We willen daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende – soms schijnbaar tegenstrijdige – doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, vergroenen, uitvoeren energietransitie, etc. We doen dit vanuit de Ruimtelijke Strategie Utrecht; het geeft direct een indruk van de projecten waaraan je kunt gaan werken. Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum Overvecht Centrum is als stedelijk knooppunt benoemt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en daarnaast als één van kansen benoemd in de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Overvecht Centrum is een gebied met veel verschillend eigendom en daarmee veel verschillende inzichten. De afgelopen jaren is gebleken dat herontwikkeling van afzonderlijke kavels niet gelukt is. Daarom pakken we het nu gezamenlijk aan. Dit sluit aan bij de aanpak Samen voor Overvecht, waarin we de krachten en inzet van de verschillende betrokkenen bundelen, zodat het resultaat voor Overvecht Centrum meer is dan de som der delen. Team Overvecht Centrum (een groep van betrokken inwoners en ondernemers uit Overvecht), Team eigenaren (de pand- en grondeigenaren in het gebied) en Team Gemeente (de beleidsafdelingen van de gemeente Utrecht) werken intensief met elkaar samen aan een nieuw toekomstplan voor Overvecht Centrum. Het gebied moet het kloppend hart van de wijk worden. Een nieuwe, gemengde buurt, waar het prettig winkelen, fijn werken, gezellig samenkomen en plezierig wonen is. Deze zoektocht doen we in een open planproces waarin alle betrokkenen een rol hebben. We werken samen vanaf het begin, zodat alle belangen direct aan tafel zitten. Op deze manier willen we bereiken dat het beste plan voor deze plek gemaakt wordt. Een open planproces is een zoektocht. We weten vooraf niet precies waar we uitkomen. Dat is spannend, maar kan wel het meest optimale plan opleveren. We werken met elkaar in vier fasen toe naar een Masterplan: inventariseren, schetsen, ontwerpen en aanpassen. Voor de planfases ontwerpen & aanpassen zoeken wij een projectleider Versterken. Dit is je werk De projectleider Versterken Overvecht Centrum is de verbindende schakel tussen het projectteam van de gemeente en stakeholders die nu of in de toekomst in het gebied willen investeren, of het gebied nu al verder willen versterken. De projectleider richt zich op het realiseren van initiatieven in de openbare ruimte of op sociaal gebied die nu al bijdragen aan de doelen van het Masterplan Overvecht Centrum. Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor de contacten met pand- en grondeigenaren in het plangebied Overvecht Centrum en het faciliteren en organiseren van hun inbreng in het open planproces. Concreet bestaan je taken uit:

 • Aanspreekpunt voor initiatiefnemers (burgers, ondernemers, maatschappelijke partners, eigenaren) die nu of in de toekomst bij willen dragen aan de ontwikkeling van Overvecht Centrum;
 • Ophalen van initiatieven bij stakeholders om Overvecht Centrum nu al te versterken;
 • Het tot uitvoer brengen van initiatieven om Overvecht Centrum nu al te versterken. Hierbij gaat het om faciliteren, regisseren of stimuleren van initiatieven of in co-creatie met stakeholders tot uitvoer brengen, bijvoorbeeld het aanpassen van de openbare ruimte, verbeteren verkeersveiligheid, sociale verbindingen of evenementen gericht op het verder vergroten van gemeenschapszin Overvecht Centrum;
 • Aanspreekpunt voor pand- en grondeigenaren binnen totstandkoming Masterplan Overvecht Centrum en hun inbreng kanaliseren richting het ontwerpteam van het Masterplan;
 • Lid van het kernteam Overvecht Centrum, waarbij je de belangen vertegenwoordigd van de pand- en grondeigenaren in het gebied en het proces hierom heen organiseert.
 • Aanhaken bij interne gemeentelijke initiatieven voor Overvecht Centrum en kennis inbrengen vanuit het Masterplan bij deze initiatieven.
PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO Master niveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring in een complexe werkomgeving in het fysieke (ruimtelijke) domein bij een gemeente.
 • Je hebt minimaal 3 jaar recente ervaring als project- en/of omgevingsmanager gebiedsontwikkeling & mobiliteit.
 • Je bent bekend met de opgaven en vraagstukken die horen bij een wijk. Bijv. vergelijkbaar met een wijk als Utrecht Overvecht.
 • Je hebt ervaring in het bij elkaar brengen van verschillende partijen, zoals bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties met verschillende belangen in een planproces.