Personal Jobs

Coördinator Planning & Control cyclus

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Je werkt bij de afdeling Financiën van het organisatieonderdeel Financiën, Inkoop en Juridische Zaken (FIJ). FIJ is een bedrijfsvoering onderdeel die het bestuur, de directie en organisatie voorziet van ondersteuning en advies. Daarnaast is FIJ ook verantwoordelijk voor strategisch beleid, kaderstelling en de functionele aansturing op het gebied van financiën, inkoop en juridische zaken. Wij zorgen ervoor dat, in samenwerking met de andere bedrijfsvoering onderdelen, de bedrijfsvoering modern is en mee ontwikkelt met de organisatie. Financiën bestaat uit 2 clusters. De Financiële Administratie en Financieel Advies & Coördinatie. Het team P&C (Planning & Control) Coördinatie, waar deze opdracht wordt uitgevoerd, valt onder het laatstgenoemde cluster. Je taken zijn: Vanwege langdurige afwezigheid van één van de P&C coördinatoren zijn we op zoek naar tijdelijke vervanging op deze rol. Een P&C coördinator heeft als taak om de totstandkoming van de P&C producten (voorjaarsnota, begroting, jaarrekening) te begeleiden. Taken die daarbij komen zijn onder meer:

 • Je maakt de planning voor die producten en stemt dat af met alle relevante partijen (stakeholders), variërend van financieel adviseurs en business controllers tot de wethouder Financiën;
 • Bij de start van een cyclus product organiseer je de kick-off en verzorg je instructies aan de mensen die input leveren voor het product
 • Tijdens de totstandkoming van een product bewaak je de planning, stem je regelmatig af met betrokken partijen en escaleer je als deadlines niet gehaald (dreigen te) worden.
 • Je hebt een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van de producten (volledigheid en juistheid, consistentie van toelichtingen, etc.), doordat je daar medewerkers op laat toetsen
 • Je draagt zorg voor aanbieding van de producten aan het college van B&W en de gemeenteraadPROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de P&C cyclus.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • De gevraagde ervaring heb je opgedaan bij een (G4/100.000+) gemeente/overheid.
 • Je hebt ruime ervaring met het coördineren van de P&C cyclus.
 • Je hebt ervaring met LIAS.
 • Je hebt ervaring met SAP.