Personal Jobs

DevOps Engineer, 24-36 u p/w

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid. Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • De Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.
Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes. Programma Momenteel vindt er binnen KOOP een migratietraject plaats. Enerzijds worden applicaties omgezet naar .NET Core en van traditionele VM’s naar een Docker/Kubernetes platform op basis van OpenShift gemigreerd. Het zogeheten Standaard Platform dat beheerd wordt vanuit Logius. Anderzijds worden sommige oudere applicaties as is gemigreerd naar Overheids Data Centre Noord (ODCN). ODCN is identiek ingericht aan onze huidige hosting situatie bij Solvinity en is gebaseerd op VM’s en MS Windows servers. Team OP Team Officiële Publicaties (OP) is een SAFe DevOps team bestaande uit twee developers, een tester, twee functioneel beheerders, een Product Owner en een Scrum Master. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van een reeks aan applicaties en services in het domein van officiële overheidspublicaties (onderdeel van gelijknamige valuestream OP), waarvan de voornaamsten:
 • officielebekendmakingen.nl - De website waarop dagelijks enkele duizenden officiële overheidspublicaties worden gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt. Publicaties variëren van Staatscouranten, Staatsbladen en Tractatenbladen tot decentrale publicaties van gemeenten en parlementaire documenten van de Eerste en Tweede Kamer. Maandelijks hebben we gemiddeld 200.000 bezoekers.
 • Digitaal Loket - Een aanleverloket voor ministeries, andere centrale overheden en de Kamers, waarin documenten kunnen worden aangeboden ter publicatie. Deze documenten worden van Word of XML omgezet naar PDF en HTML, voorzien van metadata en aangeboden ter publicatie op officielebekendmakingen.nl.
Team OP is een volwassen, zelfsturend team dat beschikt over veel applicatieve- en productinhoudelijke kennis. Dit jaar is onze voornaamste doelstelling het migreren van een tiental webapplicaties en services naar het Standaard Platform en ODCN. Daarnaast zullen er werkzaamheden plaatsvinden voor adaptief onderhoud, security en toegankelijkheid. Om alle doelstellingen tijdig te kunnen realiseren zijn we op zoek naar versterking van het team. Opdrachtomschrijving Binnen team OP is behoefte aan uitbreiding van de capaciteit in de vorm van een DevOps-engineer die het team helpt met het migreren van de legacy .NET applicaties naar het Overheids Data Centre Noord (ODCN) platform. KOOP zoekt daarom een DevOps-engineer met kennis van IIS, SQL server, Windows servers en .NET Framework applicaties. Als de kandidaat affiniteit heeft met release automatisering dan is er de vrijheid om dit ook op te pakken en in te richten, uiteraard binnen de kaders van de migratie projectdeadline. Goed kunnen communiceren en samenwerken binnen een multidisciplinair agile developmentteam en ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving is hierbij gewenst. De kandidaat zal in beginsel worden gevraagd zich te richten op het migreren en inrichten van applicaties en services binnen de ODCN omgeving op basis van installatiehandleidingen. Daar waar handleidingen niet helemaal blijken te kloppen of volledig zijn, is het van belang om proactief te handelen. De kandidaat dient op basis van kennis en doortastendheid zelfstandig de noodzakelijke fixes door te kunnen voeren en de handleidingen hierop aan te passen. Er is voor iedere applicatie en betreffende omgeving (Test, Acc en Prod) een referentieomgeving beschikbaar.

PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met IIS en SQL server.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten en/of beheren van omgevingen.
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-) laptop met minimaal 16 GB aan werkgeheugen en een bijgewerkte Windows installatie. Beveiligd met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en up to date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met het migreren van complexe softwareprojecten.
 • Je hebt kennis en ervaring van netwerken; firewalls, whitelisten, DNS etc..
 • Je hebt kennis en ervaring in .NET Framework.
 • Je hebt kennis met release ervaring met Microsoft Windows Servers.
Competenties:
 • Senioriteit en zelfredzaamheid (we zoeken iemand die met een korte leercurve een vlie- gende start kan maken).
 • Toetsing van eerdere werkervaring.
 • Sterke communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift).
 • In staat om tijdig de juiste vragen te stellen als hij/zij er niet uitkomt.
 • Sterke analytische vaardigheden.
 • Energiek, proactief en flexibel.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Oplossingsgericht denken.
 • Stressbestendig.
 • Gestructureerd met oog voor detail.